Analýzy relevantních trhů

Český telekomunikační úřad provádí v intervalu 1 až 5 let analýzu relevantních trhů za účelem zjištění, zda tyto trhy jsou efektivně konkurenční. Analýzu trhu Úřad vydává jako opatření obecné povahy. Interval těchto analýz Úřad zvolí podle situace ve vývoji tržních podmínek.

Český telekomunikační úřad zde zveřejňuje rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou a o uložení povinností takovému subjektu, informace o zahájení analýzy relevantního trhu, informace o rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou na nadnárodním trhu, informace o rozhodnutích o uložení, zachování, změně nebo zrušení povinností podniku s významnou tržní silou, informace o rozhodnutí o zákazu neodůvodněného nebo nepřiměřeného zvýhodňování některých koncových uživatelů, nepřiměřeného vzájemného vázání služeb, účtování neúměrně vysokých cen nebo omezování hospodářské soutěže stanovením dumpingových cen uloženém podniku s významnou tržní silou.

21. 6. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/05.2006-53 ve věci uložení povinností podniku s význanou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
21. 6. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/05.2006-42 ve věci uložení povinností podniku s význanou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
21. 6. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/05.2006-55 ve věci uložení povinností podniku s význanou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
15. 6. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/05.2006-44 ve věci uložení povinností podniku s význanou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
15. 6. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/05.2006-43 ve věci uložení povinností podniku s význanou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
15. 6. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/05.2006-41 ve věci uložení povinností podniku s význanou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
15. 6. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/05.2006-40 ve věci uložení povinností podniku s význanou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
15. 6. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/05.2006-39 ve věci uložení povinností podniku s význanou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
15. 6. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/05.2006-38 ve věci uložení povinností podniku s význanou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
7. 6. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2006-21, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2005-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly
26. 5. 2006
SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu č. 15 - přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích
22. 5. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/9/05.2006-36 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
22. 5. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/9/05.2006-35 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
22. 5. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/9/05.2006-34 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
22. 5. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/9/05.2006-33 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
22. 5. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/9/05.2006-32 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
22. 5. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/9/05.2006-31 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
22. 5. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/9/05.2006-30 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
22. 5. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/9/05.2006-29 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
22. 5. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/9/05.2006-28 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
22. 5. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/9/05.2006-26 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
22. 5. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/9/05.2006-27 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
2. 5. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o ceně č. CEN/16/04.2006-24 ve věci uložení povinností souvisejících s regulací cen podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 16 - „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“
2. 5. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o ceně č. CEN/8/04.2006-16 ve věci uložení povinností souvisejících s regulací cen podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 8 - „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“
2. 5. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o ceně č. CEN/1/04.2006-15 ve věci uložení povinností souvisejících s regulací cen podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 - „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby“
2. 5. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/16/04.2006-21 ve věci uložení povinností podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 16 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích
2. 5. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/16/04.2006-20 ve věci uložení povinností podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 16 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích
2. 5. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/16/04.2006-19 ve věci uložení povinností podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 16 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích
2. 5. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/04.2006-17 ve věci uložení povinností podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
2. 5. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/8/04.2006-5 ve věci uložení povinností podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 8 - Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě
2. 5. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/3/04.2006-14 ve věci uložení povinností podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 - Veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
2. 5. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/2/04.2006-13 ve věci uložení povinností podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 - Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby
2. 5. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/1/04.2006-12 ve věci uložení povinností podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 - Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
26. 4. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/16/04.2006-11 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 16 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích
26. 4. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/16/04.2006-10 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 16 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích
26. 4. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/16/04.2006-9 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 16 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích
26. 4. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/9/04.2006-8 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
26. 4. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/2/04.2006-7 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 - přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby
26. 4. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/1/04.2006-6 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 - přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
25. 4. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o ceně ve věci zrušení cenového rozhodnutí č. 03/PROP/2004 ze dne 1. dubna 2004 a jeho dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2005
19. 4. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/1/04.2006-17, trh č. 1 - přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
19. 4. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/2/04.2006-18, trh č. 2 - přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby
19. 4. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/9/04.2006-19, trh č. 9 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
19. 4. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/16/04.2006-20, trh č. 16 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích
12. 4. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/3/04.2006-3 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 - veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
12. 4. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/8/04.2006-2 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 8 - původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě
23. 3. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/8/03.2006-16, trh č. 8 - původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě
23. 3. 2006
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/3/03.2006-15, trh č. 3 - veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
16. 3. 2006
SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu č. 9 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném míst
16. 3. 2006
SDĚLENÍ o výsledku analýzy trhu č. 16 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

Stránky

Top