Overview of radio transmitters

Updated on: 21.06.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1080 results, viewed 221 - 240
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthsort ascendingNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
JESENIK MESTO95,000VČRO RADIOŽURNÁL232F17° 11' 33"50° 14' 15"610100.00FM 3055677
JESENIK MESTO 291,700VRADIO ČAS - FM299617° 11' 4"50° 13' 23"450100.00FM 2878130
PROSTEJOV DRZOVICE100,200VRADIO HANÁ17° 8' 53"49° 29' 39"262501.00FM 2474441
PROSTEJOV-I90,000VRÁDIO BLANÍK2D3C/233C17° 8' 53"49° 29' 39"262199.00FM 3054561
PROSTEJOV SILO88,800VCOUNTRY MORAVA JIH2837/233717° 8' 38"49° 28' 21"215199.00FM 2698348
KYJOV91,800VRÁDIO JIH CIMBÁLKA24A617° 7' 44"49° 1' 21"199100.00FM 2992043
HODONIN DOLY105,600VRADIO BEAT243117° 7' 36"48° 50' 41"165100.00FM 2955421
HODONIN DOLY101,100VKISS29A0/23A017° 7' 36"48° 50' 41"165100.00FM 3040970
HODONIN DOLY92,800VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C17° 7' 36"48° 50' 42"165100.00FM 2892631
HODONIN DOLY92,200VCOUNTRY RADIO2837/233717° 7' 36"48° 50' 41"16550.00FM 2818414
HODONIN DOLY101,600VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C17° 7' 36"48° 50' 41"165100.00FM 3088257
PROSTEJOV102,800VFAJN RADIO2B35/233517° 7' 24"49° 28' 2"218100.00FM 2812647
HODONIN MESTO91,400VRÁDIO JIH CIMBÁLKA24A617° 7' 3"48° 51' 9"173501.00FM 2926520
HODONIN 390,200VEVROPA 22204/2C0417° 7' 1"48° 51' 25"181100.00FM 3094865
HODONIN MESTO 295,400VRÁDIO KROKODÝL23A217° 6' 52"48° 51' 38"184100.00FM 2957902
HODONIN MESTO 297,700VRÁDIO IMPULS220317° 6' 51"48° 51' 38"181199.00FM 3017915
DRYSICE88,600VRADIO ČAS ROCK249717° 4' 15"49° 21' 0"31750.00FM 3092824
HODONIN107,800HČRO DVOJKA232E17° 3' 21"49° 0' 56"4172818.00FM 3101188
HODONIN88,900HRÁDIO JIH242917° 3' 21"49° 0' 56"41710000.00FM 2919975
HODONIN93,600HČRO REGION BRNO2A0F17° 3' 21"49° 0' 56"4179120.00FM 2789987

Pages

Top