Overview of radio transmitters

Updated on: 22.06.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1080 results, viewed 541 - 560
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSsort descendingEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
USTI NAD LABEM I107,600VEXPRES FM243B14° 2' 11"50° 40' 30"28050.00FM 3123861
BRNO MESTO 1102,400VEXPRES FM243B16° 36' 27"49° 11' 28"230100.00FM 3123856
PLZEN STADION 1103,000VEXPRES FM243B13° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM 3022531
KLATOVY92,400VEXPRES FM243B13° 17' 40"49° 23' 42"416100.00FM 3022530
KARLOVY VARY SIDLISTE105,000VEXPRES FM243B12° 52' 12"50° 14' 18"425199.00FM 3022529
ZELEZNA RUDA MESTO105,600VEXPRES FM243B13° 14' 14"49° 7' 48"85325.00FM 3022533
KARLOVY VARY I93,400VEXPRES FM243B12° 52' 28"50° 14' 33"425199.00FM 3123859
PLZEN CENTRUM94,500VEXPRES FM243B13° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM 3123860
DOMAZLICE VAVRINEC103,000VEXPRES FM243B12° 54' 33"49° 25' 11"586100.00FM 3022489
JIHLAVA HOSOV106,700VEXPRES FM243B15° 32' 28"49° 23' 19"590199.00FM 3123858
PRAHA95,000HRÁDIO BLANÍK243C/233C14° 40' 18"49° 36' 10"70593325.00FM 2888377
OPAVA CHLEBICOV102,600VČRO 5243F17° 57' 35"49° 57' 29"290501.00FM 3040015
BENESOV-KOZMICE99,000VČRO 5243F14° 46' 46"49° 47' 56"4721000.00FM 3014118
PRIBRAM - DRAHLIN100,000VČRO 5243F13° 57' 24"49° 44' 41"6951000.00FM 2988341
PRAHA - CUKRAK100,700VČRO REGION SČ243F14° 21' 19"49° 56' 14"41250118.00FM 3047808
KARLOVY VARY MESTO 298,600VRADIO COLOR244212° 50' 3"50° 14' 27"411199.00FM 3080671
OPAVA MESTO90,100VRADIO COLOR244217° 54' 15"49° 55' 44"275100.00FM 3099907
PRAHA-STRAHOV-I90,700VRADIO COLOR244214° 22' 58"50° 4' 46"340100.00FM 3055274
PRAHA STRAHOV I90,700VRADIO COLOR244214° 23' 8"50° 4' 49"345100.00FM 3118721
C BUDEJOVICE V104,800VRADIO COLOR244214° 28' 13"48° 58' 3"38750.00FM 2901209

Pages

Top