Overview of radio transmitters

Updated on: 21.07.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1087 results, viewed 721 - 740
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]sort descendingErp[W]TypeANT_ID
TREBIC103,700VROCK RADIO2E53/235315° 52' 24"49° 12' 34"503100.00FM 3004769
TRUTNOV-MESTO87,600VFAJN RADIO2835/233515° 54' 26"50° 33' 23"504100.00FM 2930243
JIHLAVA BEDRICHOV98,000VRÁDIO BLANÍK2C3C/233C15° 36' 21"49° 25' 20"507251.00FM 3005328
STRAKONICE 3101,100VRÁDIO DECHOVKA24B213° 54' 10"49° 16' 26"508199.00FM 3071982
DACICE CERVENY VRCH92,900HRÁDIO ČESKÁ KANADA245215° 25' 43"49° 5' 18"509316.00FM 3137402
CHEB SPITALSKY VRCH90,000VHITRÁDIO FM PLUS2A60/236012° 21' 31"50° 5' 12"5101000.00FM 2975046
CHEB SPITALSKY VRCH106,600VRADIO BEAT243112° 21' 31"50° 5' 12"510199.00FM 2924796
CHEB SPITALSKY VRCH93,600VKISS26A0/23A012° 21' 31"50° 5' 12"510100.00FM 3048356
CHEB SPITALSKY VRCH105,800VROCK RADIO2653/235312° 21' 31"50° 5' 12"510100.00FM 2954492
STRAKONICE 295,300VEVROPA 22204/250413° 54' 10"49° 16' 27"510100.00FM 2830531
CHEB - SPITALSKY VRCH104,600VFREKVENCE 12605/220512° 21' 31"50° 5' 12"510100.00FM 2737807
CHEB SPITALSKY VRCH98,500VCOUNTRY RADIO2437/233712° 21' 31"50° 5' 12"510199.00FM 3095729
STRAKONICE 2107,700VRADIO BEAT243113° 54' 10"49° 16' 27"510398.00FM 2920211
STRAKONICE 2102,000VKISS25A0/23A013° 54' 10"49° 16' 27"510199.00FM 2826353
CHEB SPITALSKY VRCH89,500VČRO REGION KARLOVY VARY2E0B12° 21' 29"50° 5' 11"51150.00FM 2881436
CHEB SPITALSKY VRCH93,200VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C12° 21' 29"50° 5' 11"5111000.00FM 2884248
TABOR103,900VČRO REGION ČESKÉ BUDĚJOVICE250D14° 38' 30"49° 22' 48"512100.00FM 2834465
CHEB - SPITALSKY VRCH94,900VEVROPA 22204/2D0412° 21' 31"50° 5' 12"517100.00FM 2710879
CHEB - SPITALSKY VRCH94,900VEVROPA 22204/2D0412° 21' 31"50° 5' 12"517100.00FM 3153567
CHEB SPITALSKY VRCH97,100VFAJN RADIO2535/233512° 21' 31"50° 5' 12"517100.00FM 3143154

Pages

Top