Rádiové spektrum

TIP: Chcete získat průkaz odborné způsobilosti nebo individuální oprávnění k využívání kmitočtů, či požádat o prodloužení platnosti stávajícího průkazu? Máme pro vás ucelený přehled, co je k tomu potřeba. Hodit se mohou i interaktivní formuláře.

Rádiovým spektrem se podle zákona zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“) rozumějí elektromagnetické vlny o kmitočtu do 3 000 GHz, šířené prostorem bez zvláštního vedení.

Využívání rádiového spektra se řídí těmito předpisy:

na mezinárodní úrovni:

předpisy České republiky:

Základní povinnosti

pro využívání rádiových kmitočtů a provozování jakýchkoliv rádiových vysílacích zařízení, vyplývající ze zákona:

  1. Využívat kmitočty lze jen na základě individuálního nebo všeobecného oprávnění (§ 9 a násl.; § 17 a násl. zákona).
  2. Zařízení musí splňovat stanovené technické požadavky (§ 73 a násl. zákona).
  3. Pro obsluhu zařízení v leteckém a lodním provozu, zařízení v pásmu krátkých vln a zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu je navíc zapotřebí průkaz odborné způsobilosti.

Přehledné informace o rozdělení rádiových kmitočtů a využívání jednotlivých kmitočtových pásem najdete na adrese:

Mapy pokrytí pokrytí digitálním rozhlasem, TV a mobilními sítěmi 4G a 5G najdete na adrese:

 

Top