Veřejné konzultace - diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Právě probíhající veřejné konzultace

15. 2. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděly rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 a 1800 MHz podle § 20 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích

Uzavřené veřejné konzultace

30. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 929 929, 800 949 949, 800 959 959, 800 979 979, 800 989 989
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Unient Communications, a.s., se sídlem Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5, IČ: 63078171, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (te
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Unient Communications, a.s., se sídlem Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5, IČ: 63078171, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 –
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti MaRcom-Eko s.r.o., se sídlem nám. Přemyslovců čp. 171, 288 02 Nymburk, IČ: 25651765, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (termi
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti MaRcom-Eko s.r.o., se sídlem nám. Přemyslovců 171, 288 02 Nymburk, IČ: 25651765, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Uk
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti ha-vel internet s.r.o., se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava – Muglinov, IČ: 25354973, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení v
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti ha-vel internet s.r.o., se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava – Muglinov, IČ: 25354973, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 &
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Dial Telekom, a.s., se sídlem Křižíkova 36a/237, 180 60 Praha 8, IČ: 28175492, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace)
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Dial Telecom, a.s., se sídlem Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 28175492, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 82
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti COPROSYS a.s., se sídlem V hliníkách 1167, 537 01 Chrudim IV, IČ: 45534152, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace) v j
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti COPROSYS a.s., se sídlem V Hliníkách 1167, 537 01 Chrudim IV, IČ: 45534152, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončen
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 12 612
21. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti GTS NOVERA s.r.o., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 28492170, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení vo
21. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti CASABLANCA INT s.r.o., se sídlem Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 – Košíře, IČ: 25079832, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení vo
16. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Kabelová televize Třinec, spol. s r.o., se sídlem nám. Svobody 526, 739 61 Třinec, IČ: 48394980, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3
16. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti GTS NOVERA s.r.o., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ: 28492170, na základě výsledků analýzy trhu
16. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti GTS NOVERA s.r.o., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ: 28492170, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3
15. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti CASABLANCA INT s.r.o., se sídlem Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5, IČ: 25079832, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Uk
15. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti VOLNÝ, a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 8, 130 00 Praha 3, IČ: 63080150, na základě výsledků analýzy trhu – „Ukončení volání (ter
15. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti související s regulací cen společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy trhu &
15. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 27444902, na základě výsledků analýzy trhu – „Uk
15. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti ČD-Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445, na základě výsledků analýzy trhu – „Ukončení volání (te
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti VOLNÝ, a.s., se sídlem U nákladového nádraží 8, č.p.3153, 130 00 Praha 3, IČ: 63080150, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (te
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti VOLNÝ, a.s., se sídlem 130 00 Praha 3, U nákladového nádraží 8, IČ: 63080150, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukonč
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (te
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 –
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 –
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem 140 22 Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trh
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti RIO Media a.s., se sídlem Kovanecká 30/2124, 19000 Praha 9–Libeň, IČ: 28216733, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (term
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti RIO Media a.s., se sídlem Kovanecká 30/2124, 190 00 Praha 9 - Libeň, IČ: 28216733, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností fyzické osobě Michalu Najmanovi, s místem podnikání Na Landeku 10/668, 725 29 Ostrava–Petřkovice, IČ: 63334054, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „U
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení subjektu, kterým je Michal Najman, místem podnikání Na Landeku 668/10, 725 29 Ostrava – Petřkovice, IČ: 63334054, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Faster CZ spol. s r.o., se sídlem Obřanská 940/40, 614 00 Brno, IČ: 60722266, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace) v
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Faster CZ spol. s r.o., se sídlem Obřanská 940/60, 614 00 Brno, IČ: 60722266, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukonč
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Český bezdrát s.r.o., se sídlem Náměstí S. Freuda 4, 742 Příbor, IČ: 25902415, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace)
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Český bezdrát s.r.o., se sídlem Náměstí S. Freuda 4, 742 58 Příbor, IČ: 25902415, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „U
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 27444902, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení vo
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 27444902, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti ČD - Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti ČD - Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00, Praha 3, IČ: 61459445, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „U
11. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti BT Limited, organizační složka, se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 70802025, na základě výsledků analýzy trhu – „Ukonč
11. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti BT Limited, organizační složka, se sídlem Vyskočilova 1461/2a, BB Centrum Budova ALPHA, 140 00 Praha 4, IČ: 70802025, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 82
11. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti BT Limited, organizační složka, se sídlem BB Centrum Budova ALPHA, Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 70802025, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy rel
10. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti související s regulací cen společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy trhu &
10. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 2 –
10. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem 140 22 Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trh
8. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti související s regulací cen společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, na základě výsledku analýzy relevantního trhu – 82
8. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti související s regulací cen společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, na základě výsledku analýzy relevantního trhu – 8
8. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti související s regulací cen společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, na základě výsledku analýzy relevantního
4. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 112 112, 844 426 426

Stránky

Top