Veřejné konzultace - diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Právě probíhající veřejné konzultace

29. 2. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu dotační výzvy „Technické prostředky pro 5G v železničních vozech“
23. 2. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru k zajištění poskytování základních služeb podle zákona o poštovních službách pro období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2029
22. 2. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu změny všeobecného oprávnění č. VO-S/2/XX.2024-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků, ve znění pozdějších změn
15. 2. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděly rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 a 1800 MHz podle § 20 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích

Uzavřené veřejné konzultace

3. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 205 205, 800 213 213
3. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1205
25. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti MobilKom, a.s., se sídlem Křižíkova č.p. 237, č.or. 36a, 180 60 Praha 8, IČ: 48171000, na základě výsledku analýzy relevantního trhu – „Ukončení hlasového volání
25. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti MobilKom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, IČ: 48171000, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 7 – „Ukončení
25. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, na základě výsledku analýzy relevantního trhu – „Ukončení hlasového volán
25. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 7 821
25. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, na základě výsledku analýzy relevantního trhu – „Ukončení hlasového volán
25. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 7 –
25. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, na základě výsledku analýzy relevantního trhu – „
25. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního tr
25. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 828 088 088, 828 808 080, 828 808 808, 828 848 848, 828 880 880, 828 884 884, 828 888 000, 828 888 444, 828 888 888
25. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 048 048, 800 084 084, 800 480 480, 800 804 804
20. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/2/XX.2010­Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz
13. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 014 014
13. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 848 484
13. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 848 848 484
9. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 505 050, 800 656 656, 800 400 400, 800 404 040, 800 411 411, 800 414 141, 800 414 414, 800 424 242, 800 432 432, 800 444 666, 800 454 545, 800 456 789
9. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 822 111 222
9. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 004 004, 844 044 044, 844 100 100, 844 107 107, 844 190 190, 844 200 200, 844 202 202, 844 204 204, 844 244 244, 844 300 300, 844 307 307, 844 323 323
9. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 971 111 222 a 971 141 414
9. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 13 125
4. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 808 808
4. 11. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 159 159
30. 10. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/4/XX.2009-Y, trhu č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě
16. 10. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/11/xx.2009-y k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz
15. 10. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1225
9. 10. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 397 397
5. 10. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/XX.2009-Y, trhu č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě
5. 10. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 222 000
23. 9. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz
22. 9. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 431 431, 800 437 437, 800 966 966, 800 433 433, 800 439 439 800 977 977, 800 435 435, 800 955 955 a 800 988 988
18. 9. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 14 500
9. 9. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 14 222
2. 9. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz
1. 9. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 12 912
1. 9. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
28. 8. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/6/XX.2009-Y, trhu č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity
27. 8. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/23/XX.2009-YY k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 74-76 GHz a 84-86 GHz
21. 8. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
19. 8. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 944 944
14. 8. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/17/XX.2009-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona pro účely financování univerzální služby za rok 2007
11. 8. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí ve věci změny rozhodnutí o povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů
7. 8. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 987 654
6. 8. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2009-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro úč
5. 8. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 825 825
30. 7. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 14 015
23. 7. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 273 273
23. 7. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 210 210
20. 7. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 14 041
15. 7. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 100 100

Stránky

Top