Veřejné konzultace - diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Dnem 1. května 2024 nabývají účinnosti nová Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 4. března 2024 uveřejněná v částce 3/2024 Telekomunikačního věstníku dne 6. března 2024, která výše uvedená pravidla nahrazují. Veřejné konzultace zahájené a nedokončené ke dni účinnosti těchto pravidel se dokončí podle dosavadních podmínek Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013.

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů je dostupný zde.

Právě probíhající veřejné konzultace

V tuto chvíli neprobíhá žádná veřejná konzultace.

Uzavřené veřejné konzultace

9. 2. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3400–3800 MHz společnosti Vodafone Czech Republic a.s.
8. 2. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/7/xx.2023-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz
2. 2. 2023
ZRUŠENÍ VÝZVY k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a multimediálních aplikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz
1. 2. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům rozhodnutí o stanovení resp. o zrušení stanovení podniků se SMP na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 - velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
30. 1. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/17/xx.2023-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování bezšňůrových telefonních přístrojů standardu CT0
29. 11. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/xx.2022-y, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, a opatření obecné povahy č. OOP/13/04.2008-3, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
18. 11. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti speciálních koncových zařízení – O2 Czech Republic a.s.
18. 11. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti zvláštních cen – O2 Czech Republic a.s.
18. 11. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti zvláštních cen – T-Mobile Czech Republic a.s.
18. 11. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti zvláštních cen – Vodafone Czech Republic a.s.
18. 11. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti zvláštních cen – PODA a.s.
2. 11. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné komunikace k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělů rádiových kmitočtů společností Czech Digital Group, a.s., ČESKÁ TELEVIZE, České radiokomunikace a.s., ČESKÝ ROZHLAS, Digital Broadcasting s.r.o., incrate s.r.o., Inmarsat Ventures SE, Nordic Telecom 5G a.s., O2 Czech Republic a.s., PODA a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.
2. 11. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti speciálních koncových zařízení – O2 Czech Republic a.s.
2. 11. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti zvláštních cen – O2 Czech Republic a.s.
2. 11. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti zvláštních cen – T-Mobile Czech Republic a.s.
2. 11. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti zvláštních cen – Vodafone Czech Republic a.s.
2. 11. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti zvláštních cen – PODA a.s.
19. 10. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám
18. 10. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/xx.2022-y, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, a opatření obecné povahy č. OOP/13/04.2008-3, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
14. 10. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu rozhodnutí o zrušení povinností uložených společnosti CETIN a.s. na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 2 „Vyhrazená velkoobchodní kapacita“
13. 9. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinností uložených společnosti CETIN a.s. na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 2 „Vyhrazená velkoobchodní kapacita“
31. 8. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělů rádiových kmitočtů společností Czech Digital Group, a.s., ČESKÁ TELEVIZE, České radiokomunikace a.s., ČESKÝ ROZHLAS, Digital Broadcasting s.r.o., incrate s.r.o., Inmarsat Ventures SE, Nordic Telecom 5G a.s., O2 Czech Republic a.s., PODA a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.
31. 8. 2022
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/26/08.2022-19 pro kmitočtové pásmo 27,5–66 MHz
31. 8. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/26/XX.2022-YY pro kmitočtové pásmo 27,5–66 MHz
31. 8. 2022
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/08.2022-18 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
31. 8. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2022-YY pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
31. 8. 2022
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/08.2022-17 pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz
31. 8. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2022-YY pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz
31. 8. 2022
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/4/08.2022-16 pro kmitočtové pásmo 33,4–39,5 GHz
31. 8. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/4/XX.2022-Y pro kmitočtové pásmo 33,4–39,5 GHz
24. 8. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení stanovení společnosti CETIN a.s. podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 2 „Vyhrazená velkoobchodní kapacita“
17. 8. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám
17. 8. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat speciální koncová zařízení
17. 8. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat zvláštní ceny
3. 8. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy č. A/S1/0x.2022-x, kterým se mění opatření obecné povahy – analýza trhu č. A/1/04.2020-3, trh č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
27. 7. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám
27. 7. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k upravenému záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat zvláštní ceny
27. 7. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k upravenému záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat speciální koncová zařízení
22. 7. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy č. SP/4/XX.2022-Y, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. SP/4/07.2011-13, kterým se stanoví identifikační označení sítí, datových toků a služeb sítí zemského digitálního televizního vysílání
22. 7. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat speciální koncová zařízení
22. 7. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat zvláštní ceny
22. 7. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/24/xx.2022-y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků
21. 7. 2022
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/17/07.2022-7 pro kmitočtové pásmo 15,35–21,2 GHz
21. 7. 2022
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/07.2022-8 pro kmitočtové pásmo 10–12,5 GHz
14. 7. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 1920–1980 / 2110–2170 MHz podle § 20 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích
13. 7. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2022-YY pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
13. 7. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/26/XX.2022-YY pro kmitočtové pásmo 27,5–66 MHz
13. 7. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2022-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací
1. 7. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační sítě společnosti Vodafone Czech Republic a.s.
1. 7. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné komunikační sítě společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Stránky

Top