Veřejné konzultace - diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Dnem 1. května 2024 nabývají účinnosti nová Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 4. března 2024 uveřejněná v částce 3/2024 Telekomunikačního věstníku dne 6. března 2024, která výše uvedená pravidla nahrazují. Veřejné konzultace zahájené a nedokončené ke dni účinnosti těchto pravidel se dokončí podle dosavadních podmínek Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013.

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů je dostupný zde.

Právě probíhající veřejné konzultace

10. 7. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/XX.2024-YY pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz
26. 6. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k analýze dopadů spojení soutěžitelů CETIN a.s. a Nej.cz s.r.o.

Uzavřené veřejné konzultace

21. 12. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí č. SMP/3/03.2010-9 o stanovení společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 27444902, podnikem s významnou tržní silou na základ
9. 11. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu nového opatření obecné povahy č. OOP/9/XX.2010-Y, kterým se stanoví náležitosti technicko-organizačních pravidel k zabezpečení integrity a bezpečnosti veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných slu
1. 11. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/18/XX.2010-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2008
20. 9. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2010-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro úč
3. 9. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/5/xx.2010-yy pro kmitočtové pásmo 66–87,5 MHz
19. 8. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí ve věci změny rozhodnutí o povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů
16. 8. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/12/XX.2010-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz
16. 8. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2010­Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
10. 8. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/6/XX.2010-Y trh č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity
2. 8. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/26/xx.2010-yy pro kmitočtové pásmo 27,5–66 MHz
30. 7. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k závěrům přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v úsecích 27,8285–28,0525 GHz a 28,8365–29,0605 GHz na vymezeném geografickém území Prahy
23. 7. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti související s regulací cen společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy trhu &
21. 7. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 4 –
1. 7. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevant
28. 6. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 700 700
28. 6. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 840 600 600, 840 750 750
14. 6. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 810 668 668
24. 5. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 848 111 111
13. 5. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 772 772
7. 5. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1218
7. 5. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 013 013, 800 212 212, 800 234 234, 800 288 288, 800 312 312, 800 323 232, 800 363 636, 800 373 373, 800 443 443, 800 456 456, 800 556 556, 800 565 656
30. 4. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/xx.2010-yy pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz
26. 4. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/12/XX.2010-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz
19. 4. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 1 –
16. 4. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/xx.2010-yy pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz
12. 4. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trh
12. 4. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/23/XX.2010-YY k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz
31. 3. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 281 281, 800 308 308, 800 535 535, 800 540 540, 800 757 575
26. 3. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 120 120
25. 3. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 234 567, 800 345 678, 800 765 432, 800 876 543
16. 3. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1216
9. 3. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1222
5. 3. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu dokumentu „Hlasové služby poskytované prostřednictvím IP protokolu (VoIP)“
5. 3. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 840 444 888, 840 555 000
17. 2. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 121 212
17. 2. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 841 121 212
10. 2. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 840 700 700, 848 700 700
4. 2. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 040 008, 800 080 008, 800 414 008, 800 494 949, 800 515 151, 800 717 008, 800 787 008, 800 808 008
29. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 840 222 555, 840 484 048, 840 666 666
29. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/23/XX.2010-YY pro kmitočtové pásmo 59–105 GHz
29. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/17/XX.2010-YY pro kmitočtové pásmo 15,35–21,2 GHz
29. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/3/XX.2010-YY pro kmitočtové pásmo 52,6–59 GHz
28. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 158 158
21. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 668 668
21. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 808 808, 844 828 828, 844 868 868, 844 888 888, 844 898 898
21. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 870 870
20. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 822 123 456
15. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 14 014
15. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 400 400
15. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 841 400 400

Stránky

Top