Veřejné konzultace - diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Dnem 1. května 2024 nabývají účinnosti nová Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 4. března 2024 uveřejněná v částce 3/2024 Telekomunikačního věstníku dne 6. března 2024, která výše uvedená pravidla nahrazují. Veřejné konzultace zahájené a nedokončené ke dni účinnosti těchto pravidel se dokončí podle dosavadních podmínek Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013.

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů je dostupný zde.

Právě probíhající veřejné konzultace

10. 7. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/XX.2024-YY pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz
26. 6. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k analýze dopadů spojení soutěžitelů CETIN a.s. a Nej.cz s.r.o.

Uzavřené veřejné konzultace

11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (te
11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 –
11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti UPC Česká republika, a.s., se sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4, IČ: 00562262, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace)
11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti UPC Česká Republika, a.s., se sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4, IČ: 00562262, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukon
11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti MobilKom, a.s., se sídlem Křižíkova č.p. 237, č.or. 36a, 180 60 Praha 8, IČ: 48171000, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (ter
11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti MobilKom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, IČ: 48171000, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení
11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti MAXPROGRES, s.r.o., se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno, okres Brno–město, IČ: 25307126, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání
11. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti MAXPROGRES, s.r.o., se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno, IČ: 25307126, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Kabelová televize Třinec, spol. s r.o., se sídlem nám. Svobody 526, 739 61 Třinec, IČ: 48394980, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení v
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti T-Systems Czech Republic a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/19, 140 21 Praha 4, IČ: 61059382, na základě výsledků analýzy trhu – „Ukonče
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti T-Systems Czech Republic a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4, IČ: 61059382, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení vol
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti T-Systems Czech Republic a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 61059382, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 8211
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti TS-Telekomunikace, s.r.o., se sídlem U Papírny 9/614, 170 00 Praha 7, IČ: 64788610, na základě výsledků analýzy trhu – „Ukončení volán
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinností společnosti TS-Telekomunikace, s.r.o. (do 23. března 2009 TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o), se sídlem U Papírny 9/614, 170 00 Praha 7, IČ: 64788610, na základě výsledku ana
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení stanovení společnosti TS-Telekomunikace, s.r.o. (do 23. března 2009 TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o.), se sídlem U Papírny 9/614, 170 00 Praha 7, IČ: 64788610, podnikem s významnou tr
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se sídlem Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2, IČ: 26470411, na základě výsledků analýzy trhu – „Ukončení v
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti ČEZ ICT Services, a.s., se sídlem Fügnerovo nám. 1866, 120 00 Praha 2, IČ: 26470411, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (termi
8. 1. 2010
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., se sídlem Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2, IČ: 26470411, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – 8
30. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 929 929, 800 949 949, 800 959 959, 800 979 979, 800 989 989
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Unient Communications, a.s., se sídlem Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5, IČ: 63078171, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (te
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Unient Communications, a.s., se sídlem Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5, IČ: 63078171, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 –
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti MaRcom-Eko s.r.o., se sídlem nám. Přemyslovců čp. 171, 288 02 Nymburk, IČ: 25651765, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (termi
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti MaRcom-Eko s.r.o., se sídlem nám. Přemyslovců 171, 288 02 Nymburk, IČ: 25651765, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Uk
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti ha-vel internet s.r.o., se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava – Muglinov, IČ: 25354973, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení v
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti ha-vel internet s.r.o., se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava – Muglinov, IČ: 25354973, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 &
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Dial Telekom, a.s., se sídlem Křižíkova 36a/237, 180 60 Praha 8, IČ: 28175492, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace)
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Dial Telecom, a.s., se sídlem Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 28175492, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 82
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti COPROSYS a.s., se sídlem V hliníkách 1167, 537 01 Chrudim IV, IČ: 45534152, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace) v j
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti COPROSYS a.s., se sídlem V Hliníkách 1167, 537 01 Chrudim IV, IČ: 45534152, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončen
22. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 12 612
21. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti GTS NOVERA s.r.o., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 28492170, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení vo
21. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti CASABLANCA INT s.r.o., se sídlem Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 – Košíře, IČ: 25079832, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení vo
16. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Kabelová televize Třinec, spol. s r.o., se sídlem nám. Svobody 526, 739 61 Třinec, IČ: 48394980, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3
16. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti GTS NOVERA s.r.o., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ: 28492170, na základě výsledků analýzy trhu
16. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti GTS NOVERA s.r.o., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ: 28492170, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3
15. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti CASABLANCA INT s.r.o., se sídlem Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5, IČ: 25079832, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Uk
15. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti VOLNÝ, a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 8, 130 00 Praha 3, IČ: 63080150, na základě výsledků analýzy trhu – „Ukončení volání (ter
15. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti související s regulací cen společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy trhu &
15. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 27444902, na základě výsledků analýzy trhu – „Uk
15. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti související s regulací cen společnosti ČD-Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445, na základě výsledků analýzy trhu – „Ukončení volání (te
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti VOLNÝ, a.s., se sídlem U nákladového nádraží 8, č.p.3153, 130 00 Praha 3, IČ: 63080150, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (te
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti VOLNÝ, a.s., se sídlem 130 00 Praha 3, U nákladového nádraží 8, IČ: 63080150, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukonč
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (te
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 –
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 –
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem 140 22 Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trh
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti RIO Media a.s., se sídlem Kovanecká 30/2124, 19000 Praha 9–Libeň, IČ: 28216733, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (term
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti RIO Media a.s., se sídlem Kovanecká 30/2124, 190 00 Praha 9 - Libeň, IČ: 28216733, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností fyzické osobě Michalu Najmanovi, s místem podnikání Na Landeku 10/668, 725 29 Ostrava–Petřkovice, IČ: 63334054, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 3 – „U
14. 12. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení subjektu, kterým je Michal Najman, místem podnikání Na Landeku 668/10, 725 29 Ostrava – Petřkovice, IČ: 63334054, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního

Stránky

Top