Veřejné konzultace - diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Dnem 1. května 2024 nabývají účinnosti nová Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 4. března 2024 uveřejněná v částce 3/2024 Telekomunikačního věstníku dne 6. března 2024, která výše uvedená pravidla nahrazují. Veřejné konzultace zahájené a nedokončené ke dni účinnosti těchto pravidel se dokončí podle dosavadních podmínek Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013.

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů je dostupný zde.

Právě probíhající veřejné konzultace

V tuto chvíli neprobíhá žádná veřejná konzultace.

Uzavřené veřejné konzultace

1. 7. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. A/S1/0x.2022-x, kterým se mění opatření obecné povahy – analýza trhu č. A/1/04.2020-3, trh č. 1 – velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
1. 7. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/xx.2022-y, kterým se stanoví rozsah údajů o individuálních oprávněních k využívání rádiových kmitočtů vyloučených ze zpřístupnění
23. 6. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/17/XX.2022-Y pro kmitočtové pásmo 15,35–21,2 GHz
23. 6. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/XX.2022-Y pro kmitočtové pásmo 10–12,5 GHz
21. 6. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2022-YY pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz
21. 6. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/4/XX.2022-YY pro kmitočtové pásmo 33,4–39,5 GHz
21. 6. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2022-Y, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/10/02.2020-1
21. 6. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy č. OOP/8/XX.2022-Y, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2005-11, kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění účastnického kovového vedení, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2011-11
21. 6. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy č. OOP/7/XX.2022-Y, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12, kterým se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování informací týkajících se přístupu k síti nebo propojení sítí elektronických komunikací, jakož i náležitosti, rozsah a forma referenční nabídky přístupu nebo propojení, ve znění pozdějších změn
17. 6. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. SP/4/XX.2022-Y, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. SP/4/07.2011-13, kterým se stanoví identifikační označení sítí, datových toků a služeb sítí zemského digitálního televizního vysílání
9. 6. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace záměru neukládat v rámci univerzální služby povinnost poskytovat doplňkové služby podle § 38 odst. 2 písm. d) zákona o elektronických komunikacích
9. 6. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace záměru neukládat v rámci univerzální služby povinnost poskytovat dílčí službu přiměřeného přístupu k internetu v pevném místě, včetně připojení potřebného pro využívání služby podle § 38 odst. 2 písm. a) zákona o elektronických komunikacích
9. 6. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace záměru neukládat v rámci univerzální služby povinnost poskytovat dílčí službu přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě, včetně připojení potřebného pro využívání služby podle § 38 odst. 2 písm. b) zákona o elektronických komunikacích
3. 6. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/xx.2022-y, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
3. 6. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/1/xx.2022-y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
2. 6. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/24/xx.2022-y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků
27. 5. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám
23. 5. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat speciální koncová zařízení
23. 5. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat zvláštní ceny
18. 5. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2022-Y, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/10/02.2020-1
18. 5. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/8/XX.2022-Y, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2005-11, kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění účastnického kovového vedení, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2011-11
18. 5. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/7/XX.2022-Y, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12, kterým se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování informací týkajících se přístupu k síti nebo propojení sítí elektronických komunikací, jakož i náležitosti, rozsah a forma referenční nabídky přístupu nebo propojení, ve znění pozdějších změn
12. 5. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/xx.2022-y, kterým se stanoví rozsah údajů o individuálních oprávněních k využívání rádiových kmitočtů vyloučených ze zpřístupnění
12. 5. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/17/XX.2022-Y pro kmitočtové pásmo 15,35–21,2 GHz
12. 5. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/XX.2022-Y pro kmitočtové pásmo 10–12,5 GHz
5. 5. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru neukládat v rámci univerzální služby povinnost poskytovat doplňkové služby podle § 38 odst. 2 písm. d) Zákona
4. 5. 2022
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/05.2022-4 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
3. 5. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2022-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
2. 5. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru neukládat v rámci univerzální služby povinnost poskytovat přiměřený přístup k internetu
2. 5. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru neukládat v rámci univerzální služby povinnost poskytovat hlasovou komunikační službu
11. 4. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x
7. 4. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/1/xx.2022-y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
7. 4. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/xx.2022-y, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
5. 4. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/2/xx.2022-Y
8. 3. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k upravenému záměru k zajištění poskytování základních služeb podle zákona o poštovních službách pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024
8. 3. 2022
SDĚLENÍ o prodloužení lhůty pro uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. A/3/xx.2022-x
2. 3. 2022
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/02.2022-3 pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
1. 3. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám
1. 3. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2022-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
23. 2. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k upravenému záměru k zajištění poskytování základních služeb podle zákona o poštovních službách pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024
23. 2. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru k zajištění poskytování základních služeb podle zákona o poštovních službách pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024
23. 2. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2022-Y pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
3. 2. 2022
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/2/xx.2022-Y, trhu č. 2 – vyhrazená velkoobchodní kapacita
28. 1. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2021-Y, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí
26. 1. 2022
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2021-Y a č. A/3b/xx.2021-Y
22. 12. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2022-YY pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
15. 12. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru k zajištění poskytování základních služeb podle zákona o poštovních službách pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024
15. 12. 2021
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/12.2021-16 pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz
15. 12. 2021
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/XX.2021-YY pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz
24. 11. 2021
VÝZVA k uplatnění připomínek k opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2021-Y, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí

Stránky

Top