Veřejné konzultace - diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Dnem 1. května 2024 nabývají účinnosti nová Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 4. března 2024 uveřejněná v částce 3/2024 Telekomunikačního věstníku dne 6. března 2024, která výše uvedená pravidla nahrazují. Veřejné konzultace zahájené a nedokončené ke dni účinnosti těchto pravidel se dokončí podle dosavadních podmínek Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013.

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů je dostupný zde.

Právě probíhající veřejné konzultace

V tuto chvíli neprobíhá žádná veřejná konzultace.

Uzavřené veřejné konzultace

23. 1. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 345 345
12. 1. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2007-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
12. 1. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/2/XX.2007-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních infor
11. 1. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 822 802 802, 822 832 832, 822 922 922
2. 1. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 656 656
2. 1. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 101 010
27. 12. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/22/XX.2007-Y k provozování terminálů družicových systémů pro osobní komunikaci v kmitočtovém
27. 12. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 030 303
22. 12. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 87,5-146 MHz
4. 12. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX/2006-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro real
30. 11. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 822 333 444, 822 777 888, 822 888 999
24. 11. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 712 712
23. 11. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 000 333, 844 000 444, 844 000 555, 844 000 666, 844 000 777, 844 000 888, 844 000 999, 844 111
15. 11. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 707 070
13. 11. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2006-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz
6. 11. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 841 182 182
3. 11. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 775 775
31. 10. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/15/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysí
23. 10. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 822 322 322, 822 112 112, 822 022 022, 822 088 088, 822 020 202, 822 110 110, 822 320 320
23. 10. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1210
18. 10. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 174-380 MHz
18. 10. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz
20. 9. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 12 31
20. 9. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 044 044
19. 9. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 546 546 a 800 739 739
18. 9. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti RADIOKOMUNIKACE, a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 2670503
14. 9. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s.
14. 9. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic
31. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 101 010
28. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 044 044, 844 244 244, 844 344 344, 844 644 644, 844 744 744, 844 944 944, 844 727 727, 844 757
25. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy
23. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 6019333
23. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 6019333
17. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy
17. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy
17. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy
17. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy
17. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinností držitele licence s výrazným podílem na trhu, společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha
17. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 819 819
17. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 488 488
11. 8. 2006
VÝZVA k podávání připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 P
11. 8. 2006
VÝZVA k podávání připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby společnosti T- Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00
11. 8. 2006
VÝZVA k podávání připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 3
3. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 130 00, IČ: 26705036, podnikem s významnou tržní silou
3. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na
3. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na
3. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na
3. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na
3. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na
1. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/15/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysí

Stránky

Top