Veřejné konzultace - diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Dnem 1. května 2024 nabývají účinnosti nová Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 4. března 2024 uveřejněná v částce 3/2024 Telekomunikačního věstníku dne 6. března 2024, která výše uvedená pravidla nahrazují. Veřejné konzultace zahájené a nedokončené ke dni účinnosti těchto pravidel se dokončí podle dosavadních podmínek Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013.

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů je dostupný zde.

Právě probíhající veřejné konzultace

10. 7. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/XX.2024-YY pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz
26. 6. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k analýze dopadů spojení soutěžitelů CETIN a.s. a Nej.cz s.r.o.

Uzavřené veřejné konzultace

8. 6. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/11/XX.2007-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/11/10.2005-42, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro rea
8. 6. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2007-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro real
1. 6. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 12 500
28. 5. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 14 441
17. 5. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 010 101, 800 040 404, 800 050 505, 800 060 606, 800 070 707, 800 080 808, 800 090 909, 800 155
3. 5. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 160 160, 800 412 412, 800 415 415, 800 445 445, 800 466 466, 800 477 477, 800 533 533, 800 551
2. 5. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/xx.2007-yy pro kmitočtové pásmo 2200-2700 MHz
2. 5. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/xx.2007-yy pro kmitočtové pásmo 1900-2200 MHz
30. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 662 662
26. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 836 836
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohrads
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olš
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně a zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti TISCALI Telekomunikace Česká republika
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně a zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti T-Systems PragoNet, a.s., se sídlem Kor
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně a zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti GTS NOVERA a.s., se sídlem Přemyslovská
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně a zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti ETEL, s.r.o., se sídlem Benedikstká 2/6
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně a zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Nákla
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně a zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti ČEZnet, a.s., se sídlem Fügnerovo nám.
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně a zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti ČD-Telematika a.s., se sídlem Pernerova
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně a zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti Czech On Line, a.s., se sídlem U náklad
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně a zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti BT Limited, organizační složka, se sídl
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olš
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 26705036,
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen společnosti ČEZnet, a.s., se sídlem Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2, IČ: 26470411, na trhu č. 9
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti Vodafone Czech Repub
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen společnosti ČD - Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445, na trhu č
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti T-Mobile Czech Repub
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti Telefónica O2 Czech
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti Czech On Line, a.s.,
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti TISCALI Telekomunika
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti T-Systems PragoNet
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti BT Limited, organiza
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně a zrušení povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti GTS NOVE
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti ETEL, s.r.o., se s
20. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti Telefónica O2 Czech
17. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 404 040
17. 4. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 14 180
30. 3. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 538 538
30. 3. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 484 484
29. 3. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 004 004, 844 414 414 a 844 864 864
29. 3. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 12 812
26. 3. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/12/XX.2007-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO R/12/08.2005-34 k využívání rádiových
14. 3. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty
9. 3. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 811 811 811 a 836 836 836
7. 3. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 12 726
7. 3. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 12 600
27. 2. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 909 090
2. 2. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 654 321, 800 235 235, 800 833 833, 800 811 811 a 800 911 911
29. 1. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 822 120 120, 822 200 200, 822 150 150 a 822 102 102

Stránky

Top