Veřejné konzultace - diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Dnem 1. května 2024 nabývají účinnosti nová Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 4. března 2024 uveřejněná v částce 3/2024 Telekomunikačního věstníku dne 6. března 2024, která výše uvedená pravidla nahrazují. Veřejné konzultace zahájené a nedokončené ke dni účinnosti těchto pravidel se dokončí podle dosavadních podmínek Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013.

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů je dostupný zde.

Právě probíhající veřejné konzultace

10. 7. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/XX.2024-YY pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz
26. 6. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k analýze dopadů spojení soutěžitelů CETIN a.s. a Nej.cz s.r.o.

Uzavřené veřejné konzultace

25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem U nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 27444902, na
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti GTS NOVERA a.s., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ: 61058904, na trhu č. 9 - 822
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti Telekom Austria Czech Republic, a.s., se sídlem U nákladového nádraží 8, 130 00 Praha 3, IČ: 630801
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o., se sídlem U Papírny 9/614, 170 00 Praha 7, IČ: 64788
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti T-Systems Czech Republic a.s., se sídlem Korunní 2456/98, 101 00 Praha 10, IČ: 61059382, na trhu č.
19. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
19. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2008-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
19. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y, bývalého trhu č. 7 – minimální soubor pronajatých okruhů
10. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz
4. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193
4. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193
1. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2008-Y
27. 8. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 110 110
26. 8. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1215
25. 8. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 532 532, 800 747 747
25. 8. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 14123
14. 8. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 292 292
24. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz
24. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz
16. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 810 221 221
16. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 221 221
11. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 222 222
11. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu všeobecného oprávnění č. VO-S/X/XX.2008-X, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10
10. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 010 010
9. 7. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 373 737, 800 250 250 a 800 777 000
19. 6. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y, bývalého trhu č. 3 – veřejně dostupné národní telefonní služby
12. 6. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 197 197
30. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 500 500
28. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 14001
27. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 607 607
27. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/5/XX.2008-Y, trhu č. 5 - velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
26. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/XX.2008-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udě
22. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby zvláštní ceny společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 167,
22. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby zvláštní ceny společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za
22. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 866 866
22. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 123 456
6. 5. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/XX.2008-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona
24. 4. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 500 500
16. 4. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 14292
16. 4. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 841 292 292
15. 4. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 372 372
15. 4. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 123 123
10. 4. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 020 020
10. 4. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1031
31. 3. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 696 969
26. 3. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 736 736
26. 3. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 238 238
20. 3. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz
19. 3. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu změny č. 2 síťového plánu signalizace veřejných komunikačních sítí č. SP/3/09.2005
18. 3. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 202 202, 844 204 204, 844 404 404 a 844 800 800

Stránky

Top