Veřejné konzultace - diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Dnem 1. května 2024 nabývají účinnosti nová Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 4. března 2024 uveřejněná v částce 3/2024 Telekomunikačního věstníku dne 6. března 2024, která výše uvedená pravidla nahrazují. Veřejné konzultace zahájené a nedokončené ke dni účinnosti těchto pravidel se dokončí podle dosavadních podmínek Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013.

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů je dostupný zde.

Právě probíhající veřejné konzultace

10. 7. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/XX.2024-YY pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz
26. 6. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k analýze dopadů spojení soutěžitelů CETIN a.s. a Nej.cz s.r.o.

Uzavřené veřejné konzultace

28. 6. 2024
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/23/06.2024-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz
22. 5. 2024
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/5/XX.2024-YY pro kmitočtové pásmo 66–87,5 MHz
21. 5. 2024
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2024-YY pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz
17. 5. 2024
SDĚLENÍ o prodloužení lhůty ke zveřejnění vypořádání připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2024-YY pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz
7. 5. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/23/XX.2024-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz
30. 4. 2024
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděly rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 MHz a 1800 MHz podle § 20 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích
26. 4. 2024
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděly rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 MHz a 1800 MHz podle § 20 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích
23. 4. 2024
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu změny všeobecného oprávnění č. VO-S/2/XX.2024-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků, ve znění pozdějších změn
22. 4. 2024
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu dotační výzvy „Technické prostředky pro 5G v železničních vozech“
22. 4. 2024
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru k zajištění poskytování základních služeb podle zákona o poštovních službách pro období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2029
18. 4. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/5/XX.2024-YY pro kmitočtové pásmo 66–87,5 MHz
19. 3. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2024-YY pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz
14. 3. 2024
SDĚLENÍ o prodloužení lhůty pro uplatnění připomínek ve veřejné konzultaci k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděly rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 a 1800 MHz podle § 20 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích
5. 3. 2024
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě
29. 2. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu dotační výzvy „Technické prostředky pro 5G v železničních vozech“
23. 2. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru k zajištění poskytování základních služeb podle zákona o poštovních službách pro období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2029
22. 2. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu změny všeobecného oprávnění č. VO-S/2/XX.2024-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků, ve znění pozdějších změn
15. 2. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděly rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 a 1800 MHz podle § 20 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích
17. 1. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě
4. 1. 2024
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu výpočtu ukazatele WACC pro účely stanovení přiměřeného zisku v čistých nákladech na poskytování základních služeb
27. 12. 2023
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděly rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 MHz a 1800 MHz podle § 20 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích
29. 11. 2023
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu textu rozhodnutí o zrušení povinností podniku s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3b – „Velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu“
29. 11. 2023
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu textu rozhodnutí o uložení povinností podniku s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 – „Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“.
29. 11. 2023
VÝZVA k vyjádření se k podmínkám využití kmitočtových pásem 71–76/81–86 GHz pevnou službou

UPOZORNĚNÍ: vyjádření není předmětem standardní veřejné konzultace podle § 130 zákona o elektronických komunikacích.

29. 11. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu výpočtu ukazatele WACC pro účely stanovení přiměřeného zisku v čistých nákladech na poskytování základních služeb
26. 10. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděly rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 MHz a 1800 MHz podle § 20 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích
18. 10. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o ceně ve věci uložení povinností souvisejících s regulací cen podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 – „Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“

Návrh rozhodnutí o ceně pro společnost CETIN a.s. na relevantním trhu č. 1.

18. 10. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinností podniku s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3b – „Velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu“
18. 10. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností podniku s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 – „Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“
10. 10. 2023
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhům rozhodnutí č. SMP/1/XX.2023-Y a č. SMP/3b/XX.2023-Y
31. 8. 2023
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2023-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací
23. 8. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení stanovení společnosti CETIN a.s. podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3b „velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu“
23. 8. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti CETIN a.s. podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 „velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“
22. 8. 2023
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/24/xx.2022-y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků
26. 7. 2023
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/7/07.2023-4 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz
25. 7. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2023-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací
30. 6. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu Metodiky pro hodnocení cenové dostupnosti základních poštovních služeb

Metodika pro hodnocení cenové dostupnosti základních služeb

30. 6. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu Metodiky pro hodnocení nákladové orientace cen základních poštovních služeb

Metodika pro hodnocení nákladové orientace cen základních služeb

30. 6. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu nákladového modelu pro stanovení cen za přístup do optické infrastruktury a doprovodné metodice

Metodika a model pro stanovení cen za přístup do optické infrastruktury

29. 6. 2023
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz
26. 6. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/24/xx.2023-y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků
16. 5. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/7/xx.2023-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz
16. 5. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/0x.2023-y, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly
27. 4. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a multimediálních aplikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz
5. 4. 2023
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2023-Y a č. A/3b/xx.2023-Y
27. 3. 2023
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/17/xx.2023-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování bezšňůrových telefonních přístrojů standardu CT0
15. 3. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům rozhodnutí o uložení, příp. o zrušení povinností podnikům s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 - velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
14. 3. 2023
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru vydání rozhodnutí o změně přídělů rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 3400–3800 MHz společnosti Vodafone Czech Republic a.s.
3. 3. 2023
SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhům rozhodnutí o stanovení resp. o zrušení stanovení podniků se SMP na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 - velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
15. 2. 2023
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2023-Y, trhu č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě

Stránky

Top