Veřejné konzultace - diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Právě probíhající veřejné konzultace

29. 2. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu dotační výzvy „Technické prostředky pro 5G v železničních vozech“
23. 2. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru k zajištění poskytování základních služeb podle zákona o poštovních službách pro období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2029
22. 2. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu změny všeobecného oprávnění č. VO-S/2/XX.2024-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků, ve znění pozdějších změn
15. 2. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděly rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 a 1800 MHz podle § 20 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích

Uzavřené veřejné konzultace

26. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/12/XX.2006-Y, trhu č. 12 - velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
26. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/6/XX.2006-Y, trhu č. 6 - veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnika
26. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/5/XX.2006-Y, trhu č. 5 - veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající
26. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/4/XX.2006-Y, trhu č. 4 - veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzic
24. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/14/XX.2006-Y, trhu č. 14 - velkoobchodní poskytování páteřních úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikac
24. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/10/XX.2006-Y, trhu č. 10 - tranzitní služby v pevné veřejné telefonní síti
19. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 822 654 321
19. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1222
16. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/25/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 43,5-52,6 GHz
16. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/24/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 4200-5925 MHz
12. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 126 12
25. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1234
25. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1233
12. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1239
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o., se sídlem Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7,
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti T-Systems PragoNet, a.s., se sídlem Korunní 2456/98, 101 00 Praha 10, IČ: 61059382, na zá
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem U nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 26705036,
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti GTS Novera a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8, IČ: 61058904, na základě vý
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti GTS Novera Next, s.r.o., se sídlem V Celnici 10, 117 21 Praha 1, IČ: 25683691, na základě
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti GTS Novera Contact, s.r.o., se sídlem Vinohradská 174, 130 00 Praha 3, IČ: 25733621, na z
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti ETEL, s.r.o., se sídlem Benediktská 2/685, 110 00 Praha 1, IČ: 25630636, na základě výsle
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti ČEZnet, a.s., se sídlem Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2, IČ: 26470411, na základě v
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti ČD-Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445, na základě
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti Czech On Line, a.s., se sídlem U nákladového nádraží 8, 130 00 Praha 3, IČ: 63080150, na
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti BT Limited, organizační složka, se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 708020
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o., se sídlem Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7, IČ: 64788610, na základě vý
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti T?Systems PragoNet, a.s., se sídlem Korunní 2456/98, 101 00 Praha, IČ: 61059382, na základě výsledků analýzy relevant
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 26705036, na základě výsledků analýzy
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti GTS Novera a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8, IČ: 61058904, na základě výsledků analýzy relevantního
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti GTS Novera Next s.r.o., se sídlem V Celnici 10, 117 21 Praha 1, IČ: 25683691, na základě výsledků analýzy relevantníh
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti GTS Novera Contact, s.r.o., se sídlem Vinohradská 174, 130 00 Praha 3, IČ: 25733621, na základě výsledků analýzy rele
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti ETEL, s.r.o., se sídlem Benediktská 2/685, 110 00 Praha 1, IČ: 25630636, na základě výsledků analýzy relevantního trh
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Czech On Line, a.s., se sídlem U nákladového nádraží 8/3153, 130 00 Praha 3, IČ: 63080150, na základě výsledků analýz
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti ČEZnet, a.s., se sídlem Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2, IČ: 26470411, na základě výsledků analýzy relevantního
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti ČD-Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445, na základě výsledků analýzy relevantní
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti BT Limited, organizační složka, se sídlem BB Centrum Budova ALPHA, Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 70802025,
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o., se sídlem Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7, IČ: 64788610, podnikem s významnou tr
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti T Systems PragoNet, a.s., se sídlem Korunní 2456/98, 101 00 Praha 10, IČ: 61059382, podnikem s významnou tržní silou na relevan
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 26705036, podnikem s významnou tržní silou na r
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti GTS NOVERA a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8, IČ: 61058904, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trh
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti GTS Novera Contact, s.r.o., se sídlem Vinohradská 174, 130 00 Praha 3, IČ: 25733621, podnikem s významnou tržní silou na releva
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti GTS Novera Next, s.r.o., se sídlem V Celnici 10, 117 21 Praha 1, IČ: 25683691, podnikem s významnou tržní silou na relevantním
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti ETEL, s.r.o., se sídlem Benediktská 2/685, 110 00 Praha 1, IČ: 25630636, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti ČEZnet, a.s., se sídlem Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2, IČ: 26470411, podnikem s významnou tržní silou na relevantním tr
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti ČD Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445, podnikem s významnou tržní silou na relevantním
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Czech On Line, a.s., se sídlem U nákladového nádraží 8, č. p. 3153, 130 00 Praha 3, IČ: 63080150, podnikem s významnou tržní si
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti BT Limited, organizační složka, se sídlem BB Centrum Budova ALPHA, Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 70802025, podnikem
6. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001,
6. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681,
6. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, 140 21 Praha 4, IČ: 15268306

Stránky

Top