Veřejné konzultace - diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Dnem 1. května 2024 nabývají účinnosti nová Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 4. března 2024 uveřejněná v částce 3/2024 Telekomunikačního věstníku dne 6. března 2024, která výše uvedená pravidla nahrazují. Veřejné konzultace zahájené a nedokončené ke dni účinnosti těchto pravidel se dokončí podle dosavadních podmínek Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013.

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů je dostupný zde.

Právě probíhající veřejné konzultace

V tuto chvíli neprobíhá žádná veřejná konzultace.

Uzavřené veřejné konzultace

10. 3. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 228 228
2. 3. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 184 184
25. 2. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 822 500 500
25. 2. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 810 111 111
20. 2. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/18/XX.2009-Y, bývalého trhu č. 18 – služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům
20. 2. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení stanovení společnosti Telefónica O2
20. 2. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti společnosti Telefónica O2
18. 2. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1207
16. 2. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1201
16. 2. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 14 333
9. 2. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy
9. 2. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, na základě výsledku analýzy relevantního trhu
4. 2. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí ve věci změny podmínek rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů
29. 1. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 848 848
27. 1. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 846 846
16. 1. 2009
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 303 303
29. 12. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 746 746
29. 12. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 746 746
15. 12. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz
26. 11. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 841 234 567
21. 11. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 629 629
21. 11. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 636 363
13. 11. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/11/XX.2008-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/11/10.2005-42, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci volby a předvolby operátora a zásady pro účtován
5. 11. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz
3. 11. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2008-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro real
24. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, na zák
24. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti společnosti Telefónica O2
24. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, podnikem s význ
24. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, podnike
24. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/1/XX.2008­Y k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a IMT / UMTS
21. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 521 521, 800 525 252
20. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 840 111 444, 840 111 555, 840 111 777, 840 111 888, 840 111 999, 840 222 111, 840 222 333, 840 222
20. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 111 555, 800 403 403, 800 406 406, 800 408 408 a 800 409 409
20. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se SAC = 844
20. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se SAC = 800
16. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, I
16. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/24/XX.2008-Y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů
14. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k Oznámení záměru neuložit novou povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby:
2. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 177 177
2. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, na trhu č.
2. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, na trhu č.
2. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, I
1. 10. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí ve věci změny referenční nabídky zpřístupnění účastnického vedení a referenční nabídky služeb kolokace
30. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y, bývalého trhu č. 5 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnick
30. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y, bývalého trhu č. 4 – veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepo
26. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 102 102
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti BT Limited, organizační složka, se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 70802025, na trh
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti ČD-Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445, na trhu č. 9 - 822
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti ČEZnet, a.s., se sídlem Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2, IČ: 26470411, na trhu č. 9 - „
25. 9. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem U nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 27444902, na

Stránky

Top