Veřejné konzultace - diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Dnem 1. května 2024 nabývají účinnosti nová Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 4. března 2024 uveřejněná v částce 3/2024 Telekomunikačního věstníku dne 6. března 2024, která výše uvedená pravidla nahrazují. Veřejné konzultace zahájené a nedokončené ke dni účinnosti těchto pravidel se dokončí podle dosavadních podmínek Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013.

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů je dostupný zde.

Právě probíhající veřejné konzultace

V tuto chvíli neprobíhá žádná veřejná konzultace.

Uzavřené veřejné konzultace

6. 3. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193
5. 3. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y, bývalého trhu č. 3 - veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající
3. 3. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 678 678, 800 717 171, 800 616 161, 800 306 306 a 800 512 512
29. 2. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí ve věci ověření správnosti a úplnosti podkladů k výpočtu čistých nákladů a stanovení výše čistých nákladů za rok 2006
19. 2. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně rozhodnutí čj. 19 592/2006-610/IV. vyř.
13. 2. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/XX.2008-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udě
11. 2. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/XX.2008-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 74-7
8. 2. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 266 266
4. 2. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1202
4. 2. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 767 767
4. 2. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 722 722
23. 1. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 840 239 239, 840 800 800, 840 888 888
22. 1. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 847 847
16. 1. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2008-Y, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly
7. 1. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 829 829 829
4. 1. 2008
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu síťového plánu identifikačních označení sítí, datových toků a služeb sítí zemského digitálního vysílání
21. 12. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1223
5. 12. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinnosti regulace cen uložené společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193336,
5. 12. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 304 304, 800 334 334, 800 335 335, 800 425 425, 800 442 442, 800 464 646, 800 499 499, 800 506
26. 11. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 422 422
20. 11. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.200x-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů
8. 11. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1215
8. 11. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 14 141
5. 11. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 844 554 554
1. 11. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/XX.2007-YY pro kmitočtové pásmo 10 - 12,5 GHz
17. 10. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí ve věci změny referenční nabídky zpřístupnění účastnického vedení a referenční nabídky služeb kolokace
16. 10. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 822 833 833
11. 10. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 682 682
1. 10. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/5/XX.2007-Y, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby
25. 9. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 160 160
21. 9. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 513 513, 800 812 812
21. 9. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 007 007, 844 008 008, 844 606 060, 844 707 070, 844 828 282, 844 848 484
17. 9. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 434 434
14. 9. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 222 222
14. 9. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 878 878
10. 9. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 14 444
3. 9. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 878 787
25. 7. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 554 554
25. 7. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 909 909
13. 7. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 353 535, 800 405 405, 800 454 454, 800 606 606, 800 636 363, 800 707 707, 800 789 789, 800 815
12. 7. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 112 112, 844 303 030, 844 404 040, 844 505 505, 844 808 080
26. 6. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 040 040
25. 6. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k závěrům přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v úsecích 455,74-457,38 a 465,74-467,38 MHz
25. 6. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 822 202 020, 822 303 030, 822 404 040, 822 505 050
14. 6. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu všeobecného oprávnění č. VO-S/2/XX.2007-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikační
14. 6. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu všeobecného oprávnění č. VO-S/1/XX.2007-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických
14. 6. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 841 110 110 a 841 220 220
12. 6. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/3/XX.2007­Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446
12. 6. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 765 765
8. 6. 2007
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/11/XX.2007-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/11/10.2005-42, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro rea

Stránky

Top