Veřejné konzultace - diskusní místo

Konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, které probíhají na tomto diskusním místě, se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013, který byl uveřejněn v částce 17/2013 Telekomunikačním věstníku dne 13. listopadu 2013.

Dnem 1. května 2024 nabývají účinnosti nová Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 4. března 2024 uveřejněná v částce 3/2024 Telekomunikačního věstníku dne 6. března 2024, která výše uvedená pravidla nahrazují. Veřejné konzultace zahájené a nedokončené ke dni účinnosti těchto pravidel se dokončí podle dosavadních podmínek Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ze dne 6. listopadu 2013.

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů je dostupný zde.

Právě probíhající veřejné konzultace

10. 7. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/XX.2024-YY pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz
26. 6. 2024
VÝZVA k uplatnění připomínek k analýze dopadů spojení soutěžitelů CETIN a.s. a Nej.cz s.r.o.

Uzavřené veřejné konzultace

1. 8. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/15/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysí
25. 7. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 820 820 820, 820 100 100 a 822 122 122
10. 7. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 127 77
30. 6. 2006
VÝZVA k podávání připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu - doplňkové služby
27. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 700 700
23. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 277 277, 800 301 301, 800 302 302, 800 303 303, 800 322 322, 800 332 332, 800 424 424, 800 441
21. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 020 202
20. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/06.2006-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro reali
19. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 323 323, 844 626 626, 844 737 737, 844 747 747, 844 340 340, 844 380 380, 844 107 107, 844 307
19. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 844 222 777, 844 202 020 a 844 101 101
9. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/17/XX.2006-Y, trhu č. 17 - velkoobchodní vnitrostátní trh mezinárodního roamingu ve veřejných mobilních sítích
9. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2006-Y, trhu č. 7 - minimální soubor pronajatých okruhů
9. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/18/XX.2006-Y, trhu č. 18 - služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytují
9. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/13/XX.2006-Y, trhu č. 13 - velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikac
8. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 841 999 000
5. 6. 2006
VÝZVA k podávání připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu - přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě
1. 6. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 840 555 555
29. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 848 133 133, 848 144 144, 848 155 155, 848 200 200, 848 220 220, 848 222 222, 848 260 260, 848 300
26. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/12/XX.2006-Y, trhu č. 12 - velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
26. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/6/XX.2006-Y, trhu č. 6 - veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnika
26. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/5/XX.2006-Y, trhu č. 5 - veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající
26. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/4/XX.2006-Y, trhu č. 4 - veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzic
24. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/14/XX.2006-Y, trhu č. 14 - velkoobchodní poskytování páteřních úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikac
24. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/10/XX.2006-Y, trhu č. 10 - tranzitní služby v pevné veřejné telefonní síti
19. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 822 654 321
19. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1222
16. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/25/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 43,5-52,6 GHz
16. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/24/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 4200-5925 MHz
12. 5. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 126 12
25. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1234
25. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1233
12. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 1239
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o., se sídlem Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7,
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti T-Systems PragoNet, a.s., se sídlem Korunní 2456/98, 101 00 Praha 10, IČ: 61059382, na zá
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem U nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 26705036,
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti GTS Novera a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8, IČ: 61058904, na základě vý
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti GTS Novera Next, s.r.o., se sídlem V Celnici 10, 117 21 Praha 1, IČ: 25683691, na základě
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti GTS Novera Contact, s.r.o., se sídlem Vinohradská 174, 130 00 Praha 3, IČ: 25733621, na z
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti ETEL, s.r.o., se sídlem Benediktská 2/685, 110 00 Praha 1, IČ: 25630636, na základě výsle
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti ČEZnet, a.s., se sídlem Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2, IČ: 26470411, na základě v
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti ČD-Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445, na základě
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti Czech On Line, a.s., se sídlem U nákladového nádraží 8, 130 00 Praha 3, IČ: 63080150, na
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností souvisejících s regulací cen společnosti BT Limited, organizační složka, se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 708020
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o., se sídlem Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7, IČ: 64788610, na základě vý
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti T?Systems PragoNet, a.s., se sídlem Korunní 2456/98, 101 00 Praha, IČ: 61059382, na základě výsledků analýzy relevant
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 26705036, na základě výsledků analýzy
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti GTS Novera a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8, IČ: 61058904, na základě výsledků analýzy relevantního
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti GTS Novera Next s.r.o., se sídlem V Celnici 10, 117 21 Praha 1, IČ: 25683691, na základě výsledků analýzy relevantníh
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti GTS Novera Contact, s.r.o., se sídlem Vinohradská 174, 130 00 Praha 3, IČ: 25733621, na základě výsledků analýzy rele
7. 4. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti ETEL, s.r.o., se sídlem Benediktská 2/685, 110 00 Praha 1, IČ: 25630636, na základě výsledků analýzy relevantního trh

Stránky

Top