Výběrová řízení pro příděl rádiových kmitočtů

11. 9. 2023
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o výsledku otevírání obálek došlých žádostí do výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a multimediálních aplikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz
1. 8. 2023
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a multimediálních aplikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz
13. 11. 2020
INFORMACE o ukončení a výsledcích Aukční fáze výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz
26. 10. 2020
INFORMACE o počtu žadatelů, kteří se mohou zúčastnit aukce v rámci výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz
7. 8. 2020
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz
11. 7. 2017
INFORMACE o ukončení aukční fáze výběrového řízení a informace o výsledcích aukční fáze výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz
24. 5. 2017
Aktualizovaný harmonogram výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz
23. 5. 2017
SEZNAM ŽADATELŮ, kteří se mohou zúčastnit aukce
27. 4. 2017
Zveřejnění opravy zřejmých nesprávností v textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz
21. 4. 2017
Otázky a odpovědi k textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz
21. 4. 2017
Harmonogram výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz
27. 3. 2017
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz
23. 2. 2017
ZPRÁVA o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz
12. 12. 2016
INFORMACE o cílovém rozdělení kmitočtů v pásmu 1800 MHz
19. 7. 2016
Informace o ukončení aukční části výběrového řízení a o rozdělení rádiových kmitočtů získaných v rámci aukce Vítězům aukce
14. 6. 2016
INFORMACE o ukončení aukční fáze výběrového řízení a informace o výsledcích aukční fáze výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz
7. 4. 2016
SEZNAM ŽADATELŮ, kteří se mohou zúčastnit aukce
7. 4. 2016
SEZNAM ŽADATELŮ, jejichž žádosti splňují požadavky podle kapitoly 6.7 Vyhlášení výběrového řízení
22. 3. 2016
Informace k dodatečným otázkám společnosti Vodafone Czech Republic a.s. k textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz
4. 3. 2016
Upřesnění odpovědi na otázku k textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz
2. 3. 2016
Zveřejnění opravy zřejmých nesprávností v textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz
29. 2. 2016
Harmonogram Výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz
29. 2. 2016
Otázky a odpovědi k textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz
8. 2. 2016
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz
3. 4. 2014
SDĚLENÍ o zveřejnění zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz
26. 3. 2014
ZPRÁVA o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz
26. 8. 2013
SDĚLENÍ o prodloužení lhůty pro doručení otázek k textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz
21. 8. 2013
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz
29. 4. 2013
INFORMACE o odložení zveřejnění zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz
5. 10. 2012
SEZNAM ŽADATELŮ, kteří se mohou zúčastnit aukce
17. 9. 2012
SEZNAM ŽADATELŮ, jejichž žádosti splňují požadavky podle kapitoly 6.7 Vyhlášení výběrového řízení
29. 8. 2012
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz
23. 6. 2011
SDĚLENÍ k výběrovým řízením na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městských sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací
14. 6. 2011
SDĚLENÍ k výběrovým řízením na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění městských sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací
3. 12. 2010
SDĚLENÍ k výběrovým řízením na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění krajských sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací
26. 11. 2010
SDĚLENÍ k výběrovým řízením na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění krajských sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací
11. 12. 2009
SDĚLENÍ k výběrovému řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění celoplošné sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací
22. 5. 2009
ZPRÁVA o průběhu a výsledcích výběrového řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM
30. 3. 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA o jednání se zájemci o účast ve výběrovém řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM
27. 3. 2009
SDĚLENÍ k výběrovému řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM o opravě zjevné písařské chyby v textu Vyhlášení výběrového řízení:
19. 3. 2009
SDĚLENÍ k výběrovému řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM o:
10. 3. 2009
SDĚLENÍ o místě a času konání schůzky se zájemci o účast ve výběrovém řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM
3. 3. 2009
SDĚLENÍ o Vyhlášení výběrového řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM
Top