Poskytnuté informace

10. 7. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí protokolu o kontrole včetně dodatku k protokolu o kontrole.

10. 7. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí protokolu o kontrole.

10. 7. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací týkající výsledku či vývoje ve věci omezování připojení k internetu ze strany poskytovatele STARNET, s.r.o.

8. 7. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace týkající se ověřování cen dle závazku velkoobchodní nabídky společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

8. 7. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace týkající se ověřování cen dle závazku velkoobchodní nabídky společnosti O2 Czech Republic a.s.

8. 7. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace týkající se ověřování cen dle závazku velkoobchodní nabídky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

8. 7. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace o počtu žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. odmítnutých na základě § 11a tohoto zákona.

27. 6. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zaslání rozhodnutí týkajících se telemarketingu a sdělení počtu prošetřovaných stížností na telemarketing od 30.9.2023 do současnosti.

27. 6. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zaslání rozhodnutí týkajících se telemarketingu v oblasti B2B, neziskových organizací a jiných organizací, jejichž údaje jsou volně dostupné z webových stránek.

27. 6. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace týkající se nabízených volných pracovních míst dle uvedené specifikace

4. 6. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace týkající se průměrné výše osobních příplatků dle uvedené specifikace

24. 4. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí příkazu vydaného správním orgánem pod čj. ČTÚ-13 958/2024-631/I. vyř. - ŠeT

24. 4. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí příkazu vydaného správním orgánem pod čj. ČTÚ-13 061/2024-631/I. vyř. - ŠeT

16. 4. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace vztahující se k jeho stížnosti vyřizované pod sp. zn. ČTÚ-47 258/2023-637.

9. 4. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace o porušení síťové neutrality podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120

8. 4. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace vztahující se k stížnosti vyřizované pod sp. zn. ČTÚ-39 893/2023-637

5. 4. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí 17 anonymizovaných rozhodnutí vydaných správním orgánem.

5. 4. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace týkající se rozkladové komise předsedy Rady ČTÚ, konkrétně kvalifikační odbornosti a praktické zkušenosti jejích členů a počtu případů řešených v rozkladové komisi v letech 2022 a 2023.

 

3. 4. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí anonymizované verze protokolu o kontrole.

28. 3. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací o počtu rozkladů proti rozhodnutím, kterými se končí řízení v prvním stupni a o způsobu vyřízení těchto rozkladů (autoremedura, zamítnutí rozkladu/potvrzení rozhodnutí, změna nebo zrušení rozhodnutí), to vše za roky 2019 až 2023.

18. 3. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace o činnosti rozkladové komise předsedy Rady ČTÚ, konkrétně o počtu jejích členů, jejím složení a celkových finančních nákladech na tuto komisi v letech 2022 a 2023.

5. 3. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace o průběhu kontrol a výsledku, především změny obchodních podmínek společnosti, Data-Systém-Xtro s.r.o.

5. 2. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace týkající se počtu žádostí o uplatnění opatření proti nečinnostem podřízeného správního orgánu v období od 1.1.2023 do 31.12. 2023 a počtu přijatých opatření proti nečinnosti podle § 80 odst. 4 písm. a) až d) správního řádu.

1. 2. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací a podkladů souvisejících s činností Úřadu podle § 10a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.,

25. 1. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací týkající se možných pohledávek žadatele.

24. 1. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí anonymizované kopie rozhodnutí vydaného správním orgánem pod č.j. ČTÚ-9 794/2023-637/KrS ze dne 3. 5. 2023

16. 1. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/199 Sb.,  čj. ČTÚ-48 188/2023-638 – V žádosti žadatelka požadovala poskytnout všechna pravomocná rozhodnutí, kterými byl ČTÚ uložen v rámci správního řízení správní trest podle § 118 odst. 1 písm. i) a/nebo podle ustanovení § 118 odst. 1 písm. j) zákona. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a to za období od 1. 1. 2023 do současnosti. Dále žadatelka rovněž požádala zejména o zaslání rozhodnutí:
- čj. ČTÚ-11 855/2023-631, vedené s účastníkem E&V Consulting s.r.o.
- čj. ČTÚ-31 651/2023-631, vedené s účastníkem netpromotion group s.r.o.
- čj. ČTÚ-11 100/2023-631, vedené s účastníkem Luxury Network s.r.o.
- čj. ČTÚ-25 064/2023-638, vedené s účastníkem ASMANTA CALL CENTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- čj. ČTÚ-15 582/2023-631, vedené s účastníkem Comdata Czech a.s. (od 26. 10. 2023 Konecta Czech a.s.).
- čj. ČTÚ-38 568/2021-622, vedené s účastníkem NET On Line 666 s.r.o.

12. 1. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací týkajících se Informačního systému Elektronický sběr dat

10. 1. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací týkajících se řízení u Obvodního soudu pro Prahu 9 sp. zn. 9 C 226/2021 a exekučního řízení spis. zn. 135 EX 5128/22

8. 1. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací k pěti nejvyšším pravomocným pokutám uložených za porušení zákonných ustanovení o telemarketingu.

4. 1. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí anonymizovaného vyjádření České pošty k podaní vyřizovanému pod č. j. ČTÚ-43 884/2023-63

21. 12. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí anonymizovaných kopií rozhodnutí vydaných správním orgánem pod čj. ČTÚ-28 878/2022-638/VI. vyř. – ŽíT  a pod  čj. ČTÚ-3 813/2023-603

15. 12. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ doprovodné informace k informaci poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací v podobě dokumentů sestavených Úřadem v souvislosti s notifikačním procesem veřejné podpory pro Českou poštu, s.p. za účelem schválení kompenzace tzv. čistých nákladů (za poskytování základních služeb) pro období let 2013 až 2017.

5. 12. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace o ochraně proti spam/scam volání (oblast ochrany proti zneužití spoofingu).

27. 11. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dokumenty vztahující se k přídělu rádiových kmitočtů a rozhodnutí o přestupku (správním deliktu).

23. 11. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí kopií 20 rozhodnutí o přestupcích spočívajících převážně v neplnění informační povinnosti poskytovatele služeb EK v souvislosti se změnou smlouvy.

16. 11. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad byl žadatelem požádán o poskytnutí informací o počtu případů využití dat z registračního portálu rlan.ctu pro šetření rušení.

16. 11. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/199 Sb.,  čj. ČTÚ-40 678/2023-638 – poskytnutí informací, souvisejících s kontrolou dodržování všeobecného oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9.

10. 11. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí kopií všech rozhodnutí o přestupcích týkajících se telemarketingu a počty řešených stížností na telemarketing.

6. 11. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí anonymizované kopie rozhodnutí předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu ze dne 24. 7. 2019, čj. ČTÚ-29 927/2019-603 a anonymizované kopie kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 11. 2022, čj. 9 A 127/2019 - 50 vč. jejího doplnění.

26. 10. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace k žádosti o sdělení výsledku prověření splnění podmínek účasti vybraného dodavatele a dalšího postupu ve věci veřejné zakázky s názvem Tiskové služby.

25. 10. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad byl požádán o poskytnutí informací ve věci poskytnutí kopií všech rozhodnutí ve věci přestupku, který byl ČTÚ odevzdán k projednání Policií ČR, územní odbor Znojmo a kompletní kopii spisu v uvedené věci.

24. 10. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí anonymizované kopie rozhodnutí vydaného správním orgánem pod čj. ČTÚ-25 064/2023-638/I. vyř. – KoI

11. 10. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace, zda ČTÚ chystá v nejbližším období realizovat některá opatření v oblasti energetických úspor.

10. 10. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí anonymizované kopie rozhodnutí čj. ČTÚ-53 515/2015 ze dne 22. 1. 2016.

20. 9. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací k aplikaci § 7 zákona o ochraně spotřebitele v rozhodovací praxi ČTÚ v roce 2023.

20. 9. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací, kontrolních protokolů a rozhodnutí vztahujícím se k zákazu dle § 118 odst. 1 písm. j) nebo § 119 odst. 1 písm. i) ZEK ve znění zákona č. 374/2021 Sb.

1. 9. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace zda rozhodnutí v řízení vedeném se společností Vodafone Czech Republic a. s., ve věci přestupku podle § 118 odst. 12 písm. o) zákona č. 127/2005 Sb., nabylo právní moci, popř. zda společnost uplatnila opravný prostředek.

30. 8. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace zda Úřad v současné doběvede správní řízení, jejichž účastníkem je společnost Vodafone Czech Republic a.s.  a která souvisí s používáním vlastních koncových zařízení na hybridní opticko-koaxiální síti.

21. 8. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací o evidenci lodních stanic na malých plavidlech.

Stránky

Top