2000

Zpráva o činnosti ČTÚ za rok 2000

V této výroční zprávě (za rok 2000) není popsána činnost pouze za období od 1. července 2000 (od vzniku Úřadu), ale za celý uplynulý rok tj. i za I. pololetí, kdy byl součástí ministerstva dopravy a spojů a kdy bylo při činnosti Úřadu postupováno podle zrušeného zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Plné znění naleznete v připojených PDF dokumentech.  

Top