Liberalized postal market

 

OP LZZ

System of regulatory tools for the purpose of ensuring a competitive environment for providing postal services on the liberalized postal market

Short name of the project: Liberalized postal market
Registration number: CZ.1.04/4.1.00/59.00015
Operational programme: Human resources and employment
Priority axis: 4.4a – Public administration and public services (Convergence)
Supported area: 4.4a.1 – Reinforcement of the institutional capacity and efficiency of public administration
Call title: IP 4.1 – Efficient administrative authority II
Call number: 59
Name of beneficiary: Czech telecommunication office

Name of project partner:

No partner
Funding:
Contribution from EU structural funds: 14 550 895,- Kč
Contribution from national public funds: 2 567 805,- Kč
Total project budget: 17 118 700,- Kč
Time schedule of the project:
Beginning of project: 1 January 2011
End of project: 30 September 2013
More detailed information is available in Czech language only and can be reached by clicking „CZ“ in the upper right corner.
Galerie
Zasedání hodnotící komise k ZŘ 011 Metodika sběru dat, evidence subjektů a stanovení parametrů dostupnosti služeb, 15. 2. 2012, Praha
Druhý workshop na téma metodika určení nehmotných výhod poskytovatele univerzální služby, 11. 4. 2012, Praha
Třetí workshop na téma metodika výpočtu čistých nákladů poskytovatele univerzální služby, 3. 5. 2012, Praha
První workshop k metodice pro oznamování a evidenci podnikatelů působících na poštovním trhu a definovanému souboru parametrů pro sledování dostupnosti poštovních služeb, 31. 5. 2012, Praha
První workshop k metodice pro oznamování a evidenci podnikatelů působících na poštovním trhu a definovanému souboru parametrů pro sledování dostupnosti poštovních služeb, 31. 5. 2012, Praha
První workshop k metodice pro oznamování a evidenci podnikatelů působících na poštovním trhu a definovanému souboru parametrů pro sledování dostupnosti poštovních služeb, 31. 5. 2012, Praha
Školení zaměstnanců ČTÚ Metodika sběru dat o poštovním trhu, 5. 6. 2012, Praha
Zasedání hodnotící komise k ZPŘ 012 LRIC model poštovních služeb, 11. 1. 2013, Praha
Top