Aktuální témata

  • Český telekomunikační úřad jako budoucí koordinátor digitálních služeb zveřejnil časté otázky a odpovědi k problematice tzv. „nařízení DSA“, které přiznává uživatelům těchto služeb nová práva, díky kterým získají větší kontrolu nad poskytovanými službami, což pomůže vytvořit bezpečné, předvídatelné a důvěryhodné online prostředí. Kromě toho DSA podporuje transparentnost celého digitálního ekosystému a rozvoj malých a středních podniků. Hlavní povinnosti podle DSA naleznete zde.

  • Český telekomunikační úřad se snaží v nejkratší možné době udělit příděly k využívání rádiových kmitočtů pro sítě DAB. Dražené kmitočtové bloky si rozdělilo všech 8 účastníků výběrového řízení, přičemž někteří z nich již uhradili rozdíl mezi složenou kaucí a celkovou cenou, což je podmínkou k udělení přídělů. U dvou subjektů již předseda Rady ČTÚ rozhodl o udělení přídělů rádiových kmitočtů podle § 22 zákona o elektronických komunikacích.

  • Máte pochybnosti o rychlosti internetu ve vaší obci? Český telekomunikační úřad zřídil e-mailovou schránku pokryti@ctu.cz. Schránka je určena starostům či jiným zástupcům obcí pro případné podněty týkající se kvality a dostupnosti pokrytí vysokorychlostním internetem napříč celou Českou republikou. Ve spolupráci s Broadband Competence Office všechny podněty prověříme a dotazy zodpovíme. Kvalitu připojení si lze také ověřit na stránkách VPortalu: https://vportal.ctu.cz/intro

  • ČTÚ spustil anketu o povědomí podnikatelských uživatelů online zprostředkovatelských služeb podle tzv. nařízení P2B. Jedním z cílů ankety je zjistit, s jakými hlavními problémy se setkávají podnikatelští uživatelé ze strany online platforem. Anketa také poslouží k rozšíření povědomí o nařízení P2B. Předem děkujeme za vyplnění dotazníku na tomto odkazu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cvieOb6lzke1U4uRVOkJzFepe_cvFtBGsyLcnXKdkHhURUU4TVBQVjVXNVlJTEFGM0pVQzAzN1JNTC4u

  • Český telekomunikační úřad zveřejnil studii preferencí a spokojenosti spotřebitelů s využíváním mobilních telekomunikačních služeb na maloobchodním trhu v České republice v sektoru domácností. Studii naleznete zde: https://www.ctu.cz/studie-o-preferencich-spokojenosti-spotrebitelu

  • Studii proveditelnosti k udělení celoplošných práv pro IMT/5G v pásmu 6425-7125 MHz (Upper-6 GHz) při zohlednění národních podmínek, která zkoumá podmínky implementace IMT/5G pro případ, že by byl přijat závazný evropský harmonizační předpis k pásmu Upper-6 GHz pro aplikace IMT/5G, naleznete zde: https://www.ctu.cz/studie-ke-spektru.

  • ČTÚ vydává online průvodce, ve kterém zejména poskytovatelům online zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů pomáhá s porozuměním novým povinnostem vyplývajících z nařízení EU 2019/1150, které bylo do českého právního řádu implementováno zákonem č. 58/2023 Sb., kterým se mění zákon o některých službách informační společnosti.

  • Návodné video demonstruje způsob a možnosti práce s formulářem typu ART pro jeho standardní vyplnění včetně vyplňování geografické přílohy. Video ke zhlédnutí naleznete zde. Podrobnější informace jsou k dispozici zde včetně návodných pokynů, přehledu nejčastějších dotazů, vzoru formuláře a datové věty. V případe specifických dotazů mohou podnikatelé využít uvedené kontakty.

  • Chcete podat stížnost na marketingový hovor, který považujete za neoprávněný? Více informací zde.

  • Transpozicí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, tzv. Evropského kodexu pro elektronické komunikace, byla do zákona o elektronických komunikacích začleněna právní úprava změny poskytovatele služby přístupu k internetu. Český telekomunikační úřad připravil grafický návod se stručným popisem jednotlivých kroků a s možností zjištění dalších podrobnějších informací. Návod poradí účastníkům služeb, kteří chtějí změnit svého dosavadního poskytovatele, jakým způsobem postupovat, aby tento proces proběhl úspěšně a bez komplikací.

Akademie ČTÚ
Srovnávací nástroj cen a kvality
NetTest
VPortal

Uveřejňované
informace

Uveřejňované informace

Český telekomunikační úřad

Top