Aktuální témata

 • Od 1. července 2024 je účinná podmínka pro zajišťování veřejných komunikačních sítí a při poskytování služeb elektronických komunikací stanovená novelou všeobecného oprávnění č. VO-S/2/04.2024-1,podle které bude na bodech určených pro propojení volání ze zahraničí do ČR prováděna analýza toho, jak je označen volající účastník v signalizační zprávě volání přicházejícího ze zahraničí. Analýza bude vyhodnocovat, zda účastník není označen určitým typem tzv. českého čísla (s předvolbou + 420), a v případě, že ano, nedojde ke spojení volání. Ojediněle se vzhledem k fázi zavádění opatření do provozu může stát, že nebudou spojena ani volání, která jsou legitimní. V takové situaci by se měli účastníci služeb elektronických komunikací obracet v první řadě na své poskytovatele služby, teprve následně případně na Český telekomunikační úřad. Bližší informace zde.

 • Český telekomunikační úřad informuje, že dne 17. května 2024 bylo zveřejněno nařízení Rady (EU) 2024/1428, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

  Tímto nařízením byly do přílohy XV, a tedy na evropský sankční seznam, zařazeny subjekty Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestija a Rossiiskaja Gazeta.

  V důsledku zařazení uvedených subjektů na evropský sankční seznam vzniká povinnost zajistit zákaz šíření obsahu prováděného právnickými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v příloze XV tohoto nařízení. Povinnými osobami jsou kromě jiného i podnikatelé v elektronických komunikacích.

  Více informací zde

 • V návaznosti na pokyny Evropské komise k volebním procesům, ČTÚ zřídil nový e-mail dsavolby@ctu.cz, který slouží jako jednotné kontaktní místo pro podněty a dotazy týkající se voleb a uplatňování nařízení o digitálních službách (DSA) v České republice. E-mailová adresa je určena pro širokou veřejnost, úřady a další zainteresované subjekty. Tento krok je součástí snahy ČTÚ o koordinaci vnitrostátních aktivit na podporu transparentnosti a bezpečnosti digitálních služeb během nadcházejících voleb do Evropského parlamentu.

 • Evropská komise zveřejnila dotazník, připravený konsorciem RPA and RAND Europe, k připravované výhledové studii zkoumající budoucnost poštovního odvětví v EU. Cílem dotazníku je shromáždit informace od klíčových zúčastněných stran k tématu objemu poštovních zásilek, dostupnosti a kvalitě poštovních služeb, a dalším. Dotazník lze vyplnit online do 31. května 2024.

 • Český telekomunikační úřad si dovoluje informovat, že vláda postupem podle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon), vydala usnesení č. 195 ze dne 27. března 2024 (viz https://www.odok.cz/portal/zvlady/usneseni/2024/195/), kterým rozhodla mimo jiné o zápisu právnické osoby Voice of Europe s.r.o. se sídlem Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1, na vnitrostátní sankční seznam. Více informací naleznete zde.

 • V průběhu roku 2024 čekají Evropskou unii volby do Evropského parlamentu. Krom toho se letos na všech úrovních, od místních po parlamentní, uskuteční i další volby v jednotlivých členských státech EU. Českou republiku tak například tento rok čekají volby do Senátu a volby do krajských zastupitelstev. Více informací naleznete zde.

 • Český telekomunikační úřad jako budoucí koordinátor digitálních služeb zveřejnil časté otázky a odpovědi k problematice tzv. „nařízení DSA“, které přiznává uživatelům těchto služeb nová práva, díky kterým získají větší kontrolu nad poskytovanými službami, což pomůže vytvořit bezpečné, předvídatelné a důvěryhodné online prostředí. Kromě toho DSA podporuje transparentnost celého digitálního ekosystému a rozvoj malých a středních podniků. Hlavní povinnosti podle DSA naleznete zde.

 • Máte pochybnosti o rychlosti internetu ve vaší obci? Český telekomunikační úřad zřídil e-mailovou schránku pokryti@ctu.cz. Schránka je určena starostům či jiným zástupcům obcí pro případné podněty týkající se kvality a dostupnosti pokrytí vysokorychlostním internetem napříč celou Českou republikou. Ve spolupráci s Broadband Competence Office všechny podněty prověříme a dotazy zodpovíme. Kvalitu připojení si lze také ověřit na stránkách VPortalu: https://vportal.ctu.cz/intro

 • Český telekomunikační úřad zveřejnil studii preferencí a spokojenosti spotřebitelů s využíváním mobilních telekomunikačních služeb na maloobchodním trhu v České republice v sektoru domácností. Studii naleznete zde: https://www.ctu.cz/studie-o-preferencich-spokojenosti-spotrebitelu

 • Studii proveditelnosti k udělení celoplošných práv pro IMT/5G v pásmu 6425-7125 MHz (Upper-6 GHz) při zohlednění národních podmínek, která zkoumá podmínky implementace IMT/5G pro případ, že by byl přijat závazný evropský harmonizační předpis k pásmu Upper-6 GHz pro aplikace IMT/5G, naleznete zde: https://www.ctu.cz/studie-ke-spektru.

 • ČTÚ vydává online průvodce, ve kterém zejména poskytovatelům online zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů pomáhá s porozuměním novým povinnostem vyplývajících z nařízení EU 2019/1150, které bylo do českého právního řádu implementováno zákonem č. 58/2023 Sb., kterým se mění zákon o některých službách informační společnosti.

 • Chcete podat stížnost na marketingový hovor, který považujete za neoprávněný? Více informací zde.

Akademie ČTÚ
Srovnávací nástroj cen a kvality
NetTest
VPortal

Uveřejňované
informace

Uveřejňované informace

Český telekomunikační úřad

Top