Aktuální témata

 • Evropská komise zveřejnila dotazník, připravený konsorciem RPA and RAND Europe, k připravované výhledové studii zkoumající budoucnost poštovního odvětví v EU. Cílem dotazníku je shromáždit informace od klíčových zúčastněných stran k tématu objemu poštovních zásilek, dostupnosti a kvalitě poštovních služeb, a dalším. Dotazník lze vyplnit online do 31. května 2024.

 • Český telekomunikační úřad si dovoluje informovat, že vláda postupem podle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon), vydala usnesení č. 195 ze dne 27. března 2024 (viz https://www.odok.cz/portal/zvlady/usneseni/2024/195/), kterým rozhodla mimo jiné o zápisu právnické osoby Voice of Europe s.r.o. se sídlem Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1, na vnitrostátní sankční seznam. Více informací naleznete zde.

 • V průběhu roku 2024 čekají Evropskou unii volby do Evropského parlamentu. Krom toho se letos na všech úrovních, od místních po parlamentní, uskuteční i další volby v jednotlivých členských státech EU. Českou republiku tak například tento rok čekají volby do Senátu a volby do krajských zastupitelstev. Více informací naleznete zde.

 • Český telekomunikační úřad jako budoucí koordinátor digitálních služeb zveřejnil časté otázky a odpovědi k problematice tzv. „nařízení DSA“, které přiznává uživatelům těchto služeb nová práva, díky kterým získají větší kontrolu nad poskytovanými službami, což pomůže vytvořit bezpečné, předvídatelné a důvěryhodné online prostředí. Kromě toho DSA podporuje transparentnost celého digitálního ekosystému a rozvoj malých a středních podniků. Hlavní povinnosti podle DSA naleznete zde.

 • Máte pochybnosti o rychlosti internetu ve vaší obci? Český telekomunikační úřad zřídil e-mailovou schránku pokryti@ctu.cz. Schránka je určena starostům či jiným zástupcům obcí pro případné podněty týkající se kvality a dostupnosti pokrytí vysokorychlostním internetem napříč celou Českou republikou. Ve spolupráci s Broadband Competence Office všechny podněty prověříme a dotazy zodpovíme. Kvalitu připojení si lze také ověřit na stránkách VPortalu: https://vportal.ctu.cz/intro

 • Český telekomunikační úřad zveřejnil studii preferencí a spokojenosti spotřebitelů s využíváním mobilních telekomunikačních služeb na maloobchodním trhu v České republice v sektoru domácností. Studii naleznete zde: https://www.ctu.cz/studie-o-preferencich-spokojenosti-spotrebitelu

 • Studii proveditelnosti k udělení celoplošných práv pro IMT/5G v pásmu 6425-7125 MHz (Upper-6 GHz) při zohlednění národních podmínek, která zkoumá podmínky implementace IMT/5G pro případ, že by byl přijat závazný evropský harmonizační předpis k pásmu Upper-6 GHz pro aplikace IMT/5G, naleznete zde: https://www.ctu.cz/studie-ke-spektru.

 • ČTÚ vydává online průvodce, ve kterém zejména poskytovatelům online zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů pomáhá s porozuměním novým povinnostem vyplývajících z nařízení EU 2019/1150, které bylo do českého právního řádu implementováno zákonem č. 58/2023 Sb., kterým se mění zákon o některých službách informační společnosti.

 • Návodné video demonstruje způsob a možnosti práce s formulářem typu ART pro jeho standardní vyplnění včetně vyplňování geografické přílohy. Video ke zhlédnutí naleznete zde. Podrobnější informace jsou k dispozici zde včetně návodných pokynů, přehledu nejčastějších dotazů, vzoru formuláře a datové věty. V případe specifických dotazů mohou podnikatelé využít uvedené kontakty.

 • Chcete podat stížnost na marketingový hovor, který považujete za neoprávněný? Více informací zde.

 • Transpozicí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, tzv. Evropského kodexu pro elektronické komunikace, byla do zákona o elektronických komunikacích začleněna právní úprava změny poskytovatele služby přístupu k internetu. Český telekomunikační úřad připravil grafický návod se stručným popisem jednotlivých kroků a s možností zjištění dalších podrobnějších informací. Návod poradí účastníkům služeb, kteří chtějí změnit svého dosavadního poskytovatele, jakým způsobem postupovat, aby tento proces proběhl úspěšně a bez komplikací.

Akademie ČTÚ
Srovnávací nástroj cen a kvality
NetTest
VPortal

Uveřejňované
informace

Uveřejňované informace

Český telekomunikační úřad

Top