Efektivní správa ČTÚ

OP LZZ

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00030
Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 4.4a – Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)
Oblast podpory: 4.4a.1 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Název partnera projektu: Projekt nemá partnera
plánovaný rozpočet projektu: 29 030 940,00 Kč
max. Příspěvek ze strukturálních fondů: 85 %
Zahájení realizace projektu: 1. května 2010
Ukončení realizace projektu: 31. 3. 2013

Záměr projektu

Připravit Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) pomocí analýzy procesů a optimalizací organizační struktury na nutné změny, které budou nezbytné pro zvýšení efektivity, kvality a racionalizace výkonu Úřadu. Projekt měl systémový charakter a jeho uskutečnění představovalo klíčovou podmínku pro naplňování strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“, schválené usnesením vlády č. 757/2007.

Cíl projektu

Zajistit větší efektivitu a transparentnost výkonu státní správy, snížení byrokratického zatížení, posilování institucionální kapacity Úřadu a zkvalitnění služeb pro cílového klienta Úřadu.

Cílové skupiny

Zaměstnanci Úřadu.

Klíčové aktivity

Cíle projektu bylo dosaženo prostřednictvím realizace čtyř klíčových aktivit:

  • Klíčová aktivita č. 1 - optimalizace informačních systémů Úřadu ve vztahu k efektivnímu využívání datových schránek a k zaváděným základním registrům;
  • Klíčová aktivita č. 2 - zkvalitnění procesů vykonávaných jednotlivými útvary Úřadu; odměňování zaměstnanců Úřadu, systém hodnocení zaměstnanců;
  • Klíčová aktivita č. 3 - zvýšení transparentnosti výkonu Úřadu a optimalizace komunikačních procesů směrem k široké odborné i laické veřejnosti prostřednictvím analýzy webových stránek Úřadu (navržena doporučení pro zvýšení uživatelské přívětivosti zveřejňovaných informací, vytvořena vizualizace návrhu úprav internetových stránek a určena finanční a časová náročnost jednotlivých fází);
  • Klíčová aktivita č. 4 - připravení Úřadu na změny navrhované ve výstupech projektu nezbytné pro zvýšení efektivity, kvality a racionalizace výkonu Úřadu prostřednictvím praktického návodu na zavedení změn.

Tiskové zprávy

Český telekomunikační úřad zahájil 1. května 2010 práce na projektu pod názvem „Efektivní správa Českého telekomunikačního úřadu“. Projekt bude realizován nejpozději do 31. března 2013.

 

Kontaktní osoba: Jan Pavlík, pavlikj@ctu.cz
Vytvořeno / Změněno: 5. 12. 2011 / 11. 7. 2016

 

Galerie
Školení zaměstnanců Úřadu, „Návrh a vytvoření úprav webu ČTÚ včetně řízení obsahu webu, 6. a 7. 2. 2013, Praha
Školení zaměstnanců Úřadu, „Návrh a vytvoření úprav webu ČTÚ včetně řízení obsahu webu, 6. a 7. 2. 2013, Praha
Top