Měření rychlosti přenosu dat

Český telekomunikační úřad v rámci svých kompetencí provádí měření a vyhodnocování datových parametrů sítí elektronických komunikací.

Měření a vyhodnocování datových parametrů pevných a mobilních sítí je specifikováno v metodických postupech „Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů pevných sítí elektronických komunikací, verze 2.1“ a „Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů mobilních sítí elektronických komunikací, verze 2.3“, které jsou zveřejněny a jsou ze strany ČTÚ uplatňovány v případě kontrolních měření na pevných nebo semi-pevných sítích a kontrolních měření pokrytí za jízdy nebo stacionárního měření v mobilních sítích. Měření jsou prováděna pomocí vlastních měřicích zařízení (terminálů) s jasně definovanými parametry v pevných i mobilních sítích.

Účelem těchto dokumentů je popsat a sjednotit postupy pro měření a vyhodnocování datových parametrů pevných a mobilních sítí elektronických komunikací, a to z pohledu koncového uživatele a jeho přístupu k službě internet. Metodické postupy Úřadu pro měření a vyhodnocení datových parametrů pevných a mobilních sítí elektronických komunikací jsou v této části zveřejněny tak, aby byly transparentně deklarovány postupy ČTÚ při kontrole, měření a při zajištění práv koncového uživatele/spotřebitele.

Top