Prohlášení o přístupnosti

Poslední aktualizace provedena dne: 10.08.2023

Český telekomunikační úřad se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek www.ctu.cz v souladu se Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na web ctu.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s výjimkami uvedenými níže.

Starší PDF dokumenty není možné zpřístupnit se strojově čitelnou vrstvou – jedná se ve většině případů o staré skeny originálů.

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona č. 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 10.08.2023. Při posuzování se sledovala shoda standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek, obracejte se prosím na níže uvedený kontakt:
podatelna@ctu.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací (čl. 7 odst. 1 písm. b) kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
13000 Praha 3
e-mail: pristupnost@dia.gov.cz

Top