Boj proti korupci a ochrana oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém protiprávního jednání a ochrana oznamovatelů

V Českém telekomunikačním úřadu (dále jen „ČTÚ“) byl zaveden vnitřní oznamovací systém a zajištěna následující organizační opatření související s nabytím účinnosti zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“).

Předseda Rady ČTÚ určil Mgr. Šárku Němečkovou, ředitelku odboru legislativního a právního (tel.: 224 004 620), jako příslušnou osobu vykonávající činnosti podle § 11 zákona o ochraně oznamovatelů. V době její nepřítomnosti ji zastupuje Mgr. Marek Beran, vedoucí oddělení legislativního (tel.: 224 004 724).

Oznámení je možné zaslat prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu whistleblowing@ctu.cz nebo učinit písemně i ústně, na žádost oznamovatele i osobně příslušné osobě (Sokolovská 58/219, 190 00 Praha 9). Předmět datové zprávy a obálka písemného listinného podání se označují slovy „Neotevírat – oznámení“. Oznámení je rovněž možné vložit do schránky pro příjem oznámení, která je označena nápisem „Oznámení o protiprávním jednání“. Schránka je určena pouze pro příjem oznámení o možném protiprávním jednání v ČTÚ ve smyslu § 2 zákona o ochraně oznamovatelů a je umístěna na budově sídla ČTÚ (Sokolovská 58/219, Praha 9), cca 3 metry od hlavního vstupu z ulice Bratří Dohalských.

ČTÚ vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ČTÚ nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b) h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů lze podat také Ministerstvu spravedlnosti České republiky prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému, a to ústně pověřenému zaměstnanci nebo písemně. Podání oznámení je možné prostřednictvím zabezpečeného formuláře na internetové stránce https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Protikorupční program ČTÚ

Soubory ke stažení

Externí členové

Soubory ke stažení
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 2. pololetí 2023 337 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 1. pololetí 2023 378 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 2. pololetí 2022 346 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 1. pololetí 2022 466 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 2. pololetí 2021 477 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 1. pololetí 2021 477 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 2. pololetí 2020 459 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 1. pololetí 2020 383 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 2. pololetí 2019 516 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 1. pololetí 2019 453 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 2. pololetí 2018 459 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 1. pololetí 2018 458 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 2. pololetí 2017 248 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 1. pololetí 2017 537 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 2. pololetí 2016 215 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 1. pololetí 2016 214 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 2. pololetí 2015 370 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 1. pololetí 2015 280 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 2. pololetí 2014 280 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 1. pololetí 2014 278 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 2. pololetí 2013 278 kB
 Externí členové v poradních orgánech ČTÚ za 1. pololetí 2013 274 kB

Externí subjekty

Soubory ke stažení
Top