Správa kmitočtového spektra

OP LZZ

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/59.00014
Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 4.4a – Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)
Oblast podpory: 4.4a.1 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Název partnera projektu: Projekt nemá partnera
plánovaný rozpočet projektu: 26 149 056,00 Kč
max. příspěvek ze strukturálních fondů EU: 85 %
Zahájení realizace projektu: 1. ledna 2011
Ukončení realizace projektu: 31. prosince 2012

Záměr projektu

Zkvalitnit výkon správy kmitočtového spektra a s ním souvisejících činností, zajistit větší efektivitu a transparentnost výkonu státní správy Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“), a to snížením byrokratické zátěže a celkovým zkvalitněním služeb pro subjekty podnikající na telekomunikačním trhu v České republice.

Cíl projektu

Navrhnout optimalizaci procesů přijímání, evidování a vymáhání plateb za využívání kmitočtů, navrhnout systém pro evidenci subjektů a kmitočtů v souvislosti s veřejným oprávněním a zefektivnit připomínkování a vydávání legislativních dokumentů Úřadu.

Cílové skupiny

Zaměstnanci Úřadu, občané a firmy využívající veřejných služeb Úřadu jako regulátora správy kmitočtového spektra.

Klíčové aktivity

Cíle projektu bylo dosaženo prostřednictvím realizace tří klíčových aktivit.

  • Klíčová aktivita č. 1 - analýza současného stavu a následné vypracování návrhu změn k optimalizaci výběru, evidence a vymáhání poplatků souvisejících se správou kmitočtového spektra, resp. stanovení jednotných postupů v chodu jednotlivých souvisejících agend a iniciaci procesního řízení v oblasti správy kmitočtového spektra;
  • Klíčová aktivita č. 2 - zlepšení komfortu všech zájemců o činnosti týkající se správy kmitočtového spektra, klientského přístupu veřejné správy k dotčeným subjektům, zavedení moderních informačních a komunikačních technologií, snížení administrativní zátěže, zrychlení vyřizování žádostí a minimalizaci chybovosti a s tím spojené snížení nákladů;
  • Klíčová aktivita č. 3 - zvýšení efektivnosti připomínkování a tvorby legislativních dokumentů formou vyššího stupně elektronizace a podpory interaktivní spolupráce a snížení manuálních činností souvisejících s vypořádáním připomínek z různých informačních zdrojů.

Tiskové zprávy

Český telekomunikační úřad zahájil 1. ledna 2011 práce na projektu pod názvem „Zvýšení efektivity správy kmitočtového spektra“, reg. č. CZ.1.04./4.1.00/59.00014. Projekt bude realizován do 31. prosince 2012.

 

Kontaktní osoba: Jan Pavlík, pavlikj@ctu.cz
Vytvořeno / Změněno: 5. 12. 2011 / 13. 7. 2016

 

Galerie
Úvodní setkání k projektu, 18. 1. 2012, Praha
Zasedání 1. schůzky Řídícího týmu, podpis smlouvy s dodavatelem, 14. 3. 2012, Praha
Školení zaměstnanců ČTÚ, Klíčová aktivita 1 „Restrukturalizace způsobu přijímání, evidování a vymáhání plateb za využívání kmitočtů v rámci Úřadu – Implementace výstupů a analýz“, 24. 8. 2012, Praha
Závěrečná schůzka členů Řídícího týmu, 7. 12. 2012, Praha
Top