Poplatky za využívání čísel

Výše a způsob výpočtu poplatků za využívání čísel jsou stanoveny nařízením vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb.nařízení vlády č. 162/2008 Sb.nařízení vlády č. 228/2009 Sb. a nařízení vlády č. 156/2011 Sb.

Top