Pokrytí železničních tratí signálem mobilních sítí

Český telekomunikační úřad zveřejňuje výsledky měření pokrytí tranzitních železničních koridorů signálem všech mobilních sítí.

Kritéria aukce kmitočtů pro sítě LTE stanovil operátorům závazek pokrýt 100 % délky koridorů do jara roku 2021. 100 % pokrytím tranzitních koridorů se rozumí dostupnost služby ve více než 80 % všech měřených úseků. Měření prokázalo, že všichni operátoři podmínku splňují. Stav pokrytí na železničních koridorech všech tří českých mobilních operátorů je velmi dobrý

 

 

Měření dále odhalilo, že v některých případech je pokrytí „roztříštěné“, velmi rychle se střídají pokryté a nepokryté úseky. V případě rychlých střídání těchto úseků dochází k tomu, že mobilní telefon nemá dostatek času k přihlášení do sítě, takže subjektivní posouzení pokrytí je nižší než stanovené měřením.

Pro prezentaci a vizualizaci výsledků byly naměřené hodnoty zpracovány v aplikaci, která je veřejná a dostupná na stránkách: http://qos.ctu.cz/.

Vliv konstrukce vozů

Jak ČTÚ upozornil již v dřívější tiskové zprávě, podstatný vliv na kvalitu připojení má konstrukce železničního vozu a její propustnost elektromagnetických vln. Mezi vozy nasazenými na českých železnicích jsou přitom rozdíly až desetitisícinásobné. I když je pokrytí železničních koridorů 100 %, přístup ke službám mobilních sítí pro cestující bude bez dalších technických opatření značně omezen. Je tedy nutné jej zajistit například použitím opakovačů.

Top