Kontakty

Ústředí Českého telekomunikačního úřadu v Praze

Podatelna

Podatelna

Úřední dny a hodiny, ve kterých je otevřena podatelna ČTÚ, kde je možno odevzdat podání v listinné podobě.

pondělí, středa
7.45 − 17.00 hod.
úterý, čtvrtek
7.45 − 16.15 hod.
pátek
7.45 − 14.45 hod.
Úřední hodiny pro veřejnost

Úřední hodiny pro veřejnost

Úřední dny a hodiny pro veřejnost ve kterých je možno u ČTÚ učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu.

pondělí
8.00 − 17.00 hod.
středa
8.00 − 17.00 hod.
Sídlo

Sídlo

Sokolovská 58/219
Vysočany
19000 Praha 9
(metro B stan. Vysočanská)

Telefon spojovatelka: 224 004 111

Poštovní adresa

Poštovní adresa

Český telekomunikační úřad
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

Datová schránka

Datová schránka

ID ISDS: a9qaats

Odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

Odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

Telefon: 224 004 761
Fax: 224 004 820

Odbor ekonomické regulace

Odbor ekonomické regulace

Telefon: 224 004 651
Fax: 224 004 821

Odbor správy kmitočtového spektra

Odbor správy kmitočtového spektra

Telefon: 224 004 661
Fax: 224 004 823

Odbor kontroly

Odbor kontroly

Telefon: 475 309 333

Oddělení metodiky rozhodování sporů a ochrany spotřebitele

Oddělení metodiky rozhodování sporů a ochrany spotřebitele

Telefon: 224 004 652

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
V oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb

Telefon: 224 004 502

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

tel. 224 004 716
e-mail: osobniudaje@ctu.cz

Opatření proti šíření teroristického obsahu online

tel. 224 004 717
e-mail: tco@ctu.cz

Oblastní odbory ČTÚ

Odbor pro oblast Praha

Sídlo:
Sokolovská 58/219
Vysočany
19000 Praha 9
Poštovní adresa:
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025
Telefon:
224 004 503

Odbor pro jihočeskou a západočeskou oblast

Sídlo:
Husova 2727/10
Jižní Předměstí
30100 Plzeň
Poštovní adresa:
Husova 2727/10
poštovní přihrádka 273
30573 Plzeň
Telefon:
Západočeská oblast: 377 925 911
Jihočeská oblast: 386 104 111

Odbor pro severočeskou oblast

Poštovní adresa:
Mírové náměstí 3097/37
Ústí nad Labem-centrum
40001 Ústí nad Labem
Telefon:
475 309 311

Odbor pro východočeskou oblast

Poštovní adresa:
Velké náměstí 1/3
50003 Hradec Králové
Telefon:
495 279 311

Odbor pro jihomoravskou oblast

Poštovní adresa:
Šumavská 525/33
Veveří
60200 Brno
Telefon:
541 428 611

Odbor pro severomoravskou oblast

Poštovní adresa:
Havlíčkovo nábřeží 2728/38
Moravská Ostrava
70200 Ostrava
Telefon:
595 138 551
Top