Open crowdsourcing data related to the quality of service of high-speed Internet

Logo Spolufinancováno Evropskou unií. Projekt MOQOS - logo

Smlouva o grantu č.:

INEA/CEF/ICT/A2015/1151741

Poskytovatel grantu:

European Commission - Innovation and Networks Executive Agency, Conecting Europe Facility (CEF)

Číslo projektu: 2015-EU-IA-0031
Zkratka projektu: MoQoS
Oficiální web projektu: www.moqos.eu
Název koordinátora: CZ.NIC, z. s. p. o.
Název partnerů projektu: Český telekomunikační úřad (ČTÚ, český telekomunikační regulátor), Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS, slovinský telekomunikační regulátor), Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (SK-Teleoff, slovenský telekomunikační regulátor), Specure GmbH
Číslo a název výzvy: CEF-TC-2015-1 – Public Open Data
Veřejné finanční prostředky celkem: 92 490 EUR (cca 2,6 mil Kč)
Max. příspěvek z EU: 50%
Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018

Záměr projektu

Hlavním záměrem projektu je získat data o dostupnosti a kvalitě služeb (QoS) vysokorychlostního internetu od koncových uživatelů v mobilních i pevných sítích, a to v rámci spolupráce v projektu zapojených národních telekomunikačních regulátorů, a podpořit tak rozvoj otevřených dat v oblasti uživatelského měření vysokorychlostního internetu.

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření aplikace pro měření QoS vysokorychlostního internetu v mobilních a pevných sítích, návrh standardu (datového modelu) pro měření QoS vysokorychlostního internetu, shromáždění statistických údajů o ICT infrastruktuře, její dostupnosti a QoS, analyzování, publikace a vizualizace naměřených dat a umožnění vytváření vlastní platformy založené na definovaném datovém modelu (standardu) i pro ostatní subjekty (projektově nezapojené).

Cílové skupiny

Koncoví uživatelé vysokorychlostního internetu

Telekomunikační regulátoři

Klíčové aktivity

Projekt zahrnuje 7 klíčových aktivit:

KA 1 – Projektové řízení

KA 2 – Rozšiřování a rozvíjení

KA 3 – Vytvoření a implementování evropského standardu pro otevřená data týkající se kvality služeb vysokorychlostního internetu

KA 4 – Vytvoření mobilní aplikace pro získávání dat

KA 5 – Vytvoření frameworku pro získávání dat z pevných linek

KA 6 – Publikace, agregace a vizualizace dat

KA 7 – Analýza dat

Tiskové zprávy

17. 1. 2017 - Česká republika stojí v čele mezinárodního projektu na otevřená data

Kontaktní osoba: Alena Konšalová, konsalovaa@ctu.cz

Top