Otázky a odpovědi k textu Vyhlášení výběrového řízení 2013

10.9.2013

OTÁZKY A ODPOVĚDI k textu Vyhlášení výběrového řízení

Český telekomunikační úřad v souladu s kap. 3.4, písm. e) Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, čj. ČTÚ-77 777/2013-613 ze dne 15. 8. 2013 a v souladu se Sdělením o prodloužení lhůty pro doručení otázek k textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, čj. ČTÚ-77 777/2013-613/II. vyř. ze dne 26. 8. 2013, zveřejňuje Zodpovězení otázek k textu „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz“.

čj. ČTÚ-77 777/2013-613/III. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top