Doporučení EU

Poslední aktualizace provedena dne: 19.02.2024

Doporučení Evropského parlamentu a Rady týkající se sítí a služeb elektronických komunikací nebo poštovních služeb

Uvedené předpisy lze vyhledat, například podle čísla dokumentu vyznačením typu dokumentu (tj. Doporučení), vložením roku vydání a čísla dokumentu.

Doporučení
číslo
Celexové
číslo
Název
2024_539 32024H0539 Doporučení Komise (EU) 2024/539 ze dne 6. února 2024 o regulační podpoře gigabitového připojení (
2023C_20_01 32023H0120(01) Doporučení Rady ze dne 8. prosince 2022, o celounijním koordinovaném přístupu za účelem posílení odolnosti kritické infrastruktury 
2021_1086EU 32021H1086 Doporučení Komise (EU) 2021/1086 ze dne 23. června 2021 o vybudování společné kybernetické jednotky
2021_554EU 32021H0554

Doporučení Komise (EU) 2021/554 ze dne 30. března 2021 o formě, obsahu, lhůtách a míře podrobností, které musí být uvedeny v oznámeních podle postupů stanovených v článku 32 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace

2020_2245EU 32020H2245 Doporučení Komise (EU) 2020/2245, ze dne 18. prosince 2020 o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace
2020_1307EU 32020H1307 Doporučení Komise (EU) 2020/1307 ze dne 18. září 2020 o společném souboru nástrojů Unie ke snížení nákladů na zavedení sítí s velmi vysokou kapacitou a zajištění včasného přístupu k rádiovému spektru 5G příznivému pro investice v zájmu posílení konektivity na podporu hospodářského oživení po krizi COVID-19 v Unii
2020_518EU 32020H0518 Doporučení Komise (EU) 2020/518 ze dne 8. dubna 2020 o společné sadě nástrojů Unie pro využití technologií a dat k boji proti krizi COVID-19 a ukončování souvisejících mimořádných opatření, zejména pokud jde o mobilní aplikace a využívání anonymizovaných dat o mobilitě
2019_534EU 32019H0534 Doporučení Komise (EU) 2019/534 ze dne 26. března 2019 Kybernetická bezpečnost sítí 5G
2018_334EU 32018H0334 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze dne 1. března 2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online
2014_710EU 32014H0710 Doporučení Komise ze dne 9. října 2014 o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
2013_466EU 32013H0466 Doporučení Komise ze dne 11. září 2013 o konzistentních povinnostech nediskriminace a metodikách výpočtu nákladů s cílem podpořit hospodářskou soutěž a zlepšit podmínky pro investice do širokopásmového připojení
2012_798EU 32012H0798 Doporučení Komise ze dne 12. prosince 2012 o oznamovacím postupu stanoveném v čl. 22 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací
2012C_340_04 E2012C1108(01) Doporučení Kontrolního úřadu ESVO ze dne 13. dubna 2011 o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích ve státech ESVO
2011_750 32011H0750 Doporučení Komise ze dne 8. září 2011 o podpoře služby eCall v sítích elektronických komunikací pro přenos palubních tísňových hovorů na číslo 112 v celé Evropské unii (systém eCall)
2011_711 32011H0711 Doporučení Komise ze dne 27. října 2011 o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů
2010_572 32010H0572 Doporučení Komise ze dne 20. září 2010 o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA)
2010_167 32010H0167 Doporučení Komise ze dne 19. března 2010 o oprávnění pro systémy mobilních komunikačních služeb na palubách plavidel (služeb MCV)
2009_848EC 32009H0848 Doporučení Komise ze dne 28. října 2009 k usnadnění uvolnění digitální dividendy v Evropské unii
2009_396 32009H0396 Doporučení Komise ze dne 7. května 2009 o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU
2009_387 32009H0387 Doporučení Komise ze dne 12. května 2009 o zavedení zásad ochrany soukromí a údajů v aplikacích podporovaných identifikací na základě rádiové frekvence
2008_850EC 32008H0850 Doporučení Komise ze dne 15. října 2008 o oznámeních, lhůtách a konzultacích stanovených v článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
2008_653EC 32008H0653 Doporučení Komise ze dne 26. května 2008 o bezpečných a účinných informačních a komunikačních systémech ve vozidlech: Aktualizace Evropského prohlášení o zásadách rozhraní člověk/stroj
2008_295EC 32008H0295 Doporučení Komise ze dne 7. dubna 2008 o oprávnění pro mobilní komunikační služby v letadlech (služby MCA) v Evropském společenství
2007_879EC 32007H0879 Doporučení Komise ze dne 17. prosince 2007 o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
2005_698 32005H0698 Doporučení Komise ze dne 19. září 2005 o odděleném účetnictví a systémech nákladového účetnictví podle předpisového rámce pro elektronické komunikace
2005_292EC 32005H0292 Doporučení Komise ze dne 6. dubna 2005 o širokopásmové elektronické komunikaci přes rozvody elektrické energie
2005_268EC 32005H0268 Doporučení Komise ze dne 29. března 2005, o poskytování pronajatých okruhů v Evropské unii – Část 2 – Tvorba cen u dílčích pronajatých okruhů poskytovaných na velkoobchodní úrovni
2005_57EC 32005H0057 Doporučení Komise ze dne 21. ledna 2005 o poskytování pronajatých okruhů v Evropské unii (Část 1 – hlavní dodací podmínky pro pronajaté okruhy pro velkoodběratele)
Top