Spory o přístup k fyzické infrastruktuře (§ 5)

Poř.
číslo
Navrhovatel Odpůrce Rozhodnutí
(čj. / ze dne)
7. LajsiNET s.r.o. Město Horní Slavkov ČTÚ-10 077/2020-606/XV.vyř.
ze dne 1. června 2021
6. Město Bystřice nad Pernštejnem EG.D a.s. ČTÚ-25 121/2020-606/XIII.vyř.
ze dne 21. dubna 2021
5. GRADACE, spol. s r.o. Technické služby města Jičína ČTÚ-6 219/2019-606/VIII.vyř.
ze dne 27. června 2019
4. STARNET, s.r.o. Vatoli s.r.o. ČTÚ-11 866/2019-606/V.vyř.
ze dne 2. května 2019
3. STARNET, s.r.o. cz Immo s.r.o. ČTÚ 11 864/2019-606/IV.vyř.
ze dne 30. dubna 2019
2. STARNET, s.r.o. cz Immobilien s.r.o. ČTÚ 11 868/2019-606/V.vyř.
ze dne 2. května 2019
1. STARNET, s.r.o. ProInvesta CB s.r.o. ČTÚ-11 923/2019-606/IV.vyř.
ze dne 30. dubna 2019
Top