Rozkladové komise

Rozkladová komise Rady ČTÚ

Poslední aktualizace provedena dne: 26.06.2019

Rozkladová komise Rady ČTÚ je poradní orgán Rady Českého telekomunikačního úřadu pro přípravu návrhů rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu vydávaných ve správním řízení v případech podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Složení:

Předseda rozkladové komise Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Místopředsedkyně rozkladové komise Mgr. Marta Kuchařová

Členové rozkladové komise:

 • JUDr. Jana Kotounová, Ph.D.
 • JUDr. Hynek Brom
 • JUDr. Jan Diblík
 • JUDr. Kateřina Kašpárková
 • Mgr. Antonin Kazda Santangelo, LL.M.
 • Mgr. Ondřej Knebl
 • Mgr. et. Mgr. Jiří Kolman, Ph.D
 • Mgr. Bc. Pavel Martiník, Ph. D.
 • Mgr. Petra Minaříková
 • Mgr. Martin Strnad
 • JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
 • JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.

 • JUDr. Marek Vrbík

Rozkladová komise předsedy Rady ČTÚ

Poslední aktualizace provedena dne: 01.06.2020

Rozkladová komise předsedy Rady ČTÚ je poradní orgán předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu pro přípravu návrhů rozhodnutí předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu vydávaných ve správním řízení v případech podle § 123 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Složení:

Předsedkyně rozkladové komise Mgr. Marta Kuchařová
Místopředsedkyně rozkladové komise Mgr. Petra Minaříková

Členové rozkladové komise:

 • Mgr. Lenka Pospíšilová
 • Mgr. Matouš Hrabal
 • JUDr. Pavel Koukal
 • Mgr. Helena Koukalová
 • Mgr. Barbora Moravcová
 • JUDr. Radek Nápravník
 • Mgr. Bc. Irena Ochmannová
 • Mgr. Filip Pokorný
 • Mgr. Eva Staňková
 • Mgr. Martin Strnad
 • Mgr. Michal Špryňar
Top