Rada ČTÚ

Marek Ebert, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

 

Marek Ebert, člen Rady Českého telekomunikačního úřaduNarodil se 25. listopadu 1963.

Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině (dnes Žilinská Univerzita), obor provoz a ekonomika spojů.

Na Českém telekomunikačním úřadě působí již od roku 1993, kdy byl úřad ještě součástí tehdejšího Ministerstva hospodářství. Nejdříve působil ve funkci ředitele odboru pro severočeskou oblast, od roku 2001 pak vykonával funkci ředitele odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb. Od roku 2007 až do jeho jmenování, stál v čele sekce regulace úřadu.

Dlouhodobě se věnuje problematice uplatnění efektivních nástrojů podpory soutěže i technologické inovace na telekomunikačním trhu.

Mezi jeho záliby patří rekreační sport a chalupaření. Ve volných chvílích také rád cestuje.  

Do funkce člena Rady byl jmenován k dubnu 2020 na období 5 let. Od 1. února 2023 byl vládou jmenován do funkce předsedy Rady do konce jeho mandátu v roce 2025.

 

 


Jiří Peterka, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

 

Jiří Peterka, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

Narodil se 14. ledna 1958 v Praze. Vystudoval obor elektronické počítače na Elektrotechnické fakultě pražského ČVUT a informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde od ukončení svého studia dodnes působí jako pedagog. V současné době vyučuje problematiku počítačových sítí a internetových technologií.

Do roku 1996 pracoval jako senior konzultant pro oblast počítačových sítí a telekomunikací ve společnosti DCIT. Později působil jako nezávislý odborník a publicista, zaměřený na problematiku telekomunikací, Internetu, eGovernmentu, informační společnosti a technologií obecně.

Dlouhodobě se věnuje problematice elektronického podpisu, je autorem knihy „Báječný svět elektronického podpisu“.

Mezi jeho záliby patří popularizace moderních technologií. Rád také vzpomíná na pionýrské doby počátků Internetu a pečuje o muzeum českého Internetu (na adrese www.muzeuminternetu.cz). Je šťastně ženatý a má dvě dospělé děti.

V červnu 2015 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2020. S platností od 8. června 2020 vláda jeho mandát prodloužila na druhé pětileté funkční období.

 

 


Lukáš Zelený, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

 

Lukáš Zelený, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

Narodil se 14. října 1987. Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se věnuje pedagogické činnosti, stejně jako na Vysoké škole ekonomické.  Dosud pracoval jako vedoucí právního oddělení spotřebitelského sdružení dTest, je předsedou Spotřebitelského poradního výboru při ministerstvu průmyslu a obchodu a členem Mezirezortní pracovní skupiny pro Priority spotřebitelské politiky v letech 2015-2020.

Dlouhodobě se věnuje tématům ochrany spotřebitele, zejména pak distančním smlouvám.

V červnu 2019 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2024.

 

 

 

 

 


Jiří Šuchman, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

 

Marek Ebert, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

Narodil se 17. července 1964 v Praze.

Vystudoval obor ekonomika zahraničního obchodu na obchodní fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Elektronické komunikace prolínají jeho profesní život od roku 1992. V telekomunikačních společnostech působil převážně v manažerských pozicích. V letech 2014 až 2020 působil jako prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí a od roku 2019 byl členem Rady Českého rozhlasu.

V říjnu 2022 byl jmenován členem Rady na období 5 let.

Top