ČTÚ v mezinárodních organizacích

Český telekomunikační úřad  v rámci své působnosti dané zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) a vyplývající z jeho odborných činností, zajišťuje mezinárodní aktivity ve věcech elektronických komunikací v řadě mezinárodních organizací. S cílem prosazování zájmů České republiky se zástupci Českého telekomunikačního úřadu účastní významných zasedání v rámci orgánů Evropské unie (EU), Skupiny nezávislých regulátorů (IRG), Severoatlantické aliance (NATO), Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), Mezinárodní telekomunikační Unie (ITU), Evropské konference správ pošt a telekomunikací (CEPT), Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) a Světové poštovní unie (UPU).

Kromě účasti na zasedáních evropských a světových telekomunikačních organizací se zástupci Českého telekomunikačního úřadu účastní řady dvoustranných a vícestranných mezinárodních jednání, seminářů a setkání k otázkám, které jsou spojené s působností úřadu. Český telekomunikační úřad se rovněž podílí na organizaci mezinárodních jednání konaných v České republice.

Top