ETSI

Vznik

Evropský ústav pro telekomunikační normy ETSI (European Telecommunications Standards Institute) je nezisková organizace, která byla vytvořena v roce 1988.

Cíle

Podpora politiky EU a EFTA, především tvorbou harmonizovaných evropských norem pro obory telekomunikací a radiokomunikací.

Struktura

Nejvyšším orgánem ETSI je Valné shromáždění (General Assembly).Výkonným orgánem je Rada (Board). Činnost ETSI je organizována do jednotlivých tematicky zaměřených Výborů, kdy každý z nich může v případě potřeby zřídit pracovní skupiny.

ČTÚ je jako zástupce ČR plnoprávným členem ETSI v kategorii "Administrations" od roku 1993.

Jednání

Jednání Valného shromáždění se konají dvakrát do roka, Rada se schází 5x za rok.

domovská stránka www.etsi.org

Top