Zveřejnění opravy zřejmých nesprávností v textu Vyhlášení výběrového řízení 2013

27.9.2013

ZVEŘEJNĚNÍ OPRAVY zřejmých nesprávností v textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) byl v souvislosti se zveřejněním textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen „Vyhlášení“) upozorněn na zřejmé nesprávnosti v textu Vyhlášení. 
Pro odstranění pochybností Úřad zveřejňuje tiskovou opravu týkající se zřejmých nesprávností v textu Vyhlášení včetně textů Vyhlášení a Příloh 3 a 4 k vyhlášení po opravě.

čj. ČTÚ-77 777/2012-613/VIII. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

CORRIGENDUM OF OBVIOUS INACCURACIES in the text of the Invitation to tender for the award of the rights to use radio frequencies for providing a public communications network in the 800 MHz, 1800 MHz and 2600 MHz bands

Top