Harmonogram výběrového řízení 2013

15.8.2013

HARMONOGRAM výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

V souvislosti se zahájením výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, zveřejňuje Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) časový harmonogram jednotlivých rozhodujících aktivit v průběhu výběrového řízení.

ČTÚ v této souvislosti upozorňuje, že termíny aktivit navazující na lhůty výběrového řízení uvedeného v bodu 3.6 dokumentace Vyhlášení výběrového řízení, jsou v tomto harmonogramu uvedeny jako předběžné a mohou se měnit v závislosti na faktickém průběhu výběrového řízení.

V případě potřeby bude ČTÚ harmonogram výběrového řízení aktualizovat a aktuální verzi zveřejní na své internetové stránce.

Přidružené soubory

Harmonogram výběrového řízení 
(pozměněný dne 26. srpna 2013)

SCHEDULE of the Tender for the award of the rights to use radio frequencies for providing a public communications networks in the 800 MHz, 1800 MHz and 2600 MHz bands

Attached Documents

Schedule of the tender 
(amended on 26 August 2013)
Top