Jak podat podání na ČTÚ

Způsob uplatnění podání

Podání lze učinit písemně na adresu ČTÚ resp. odborů pro oblasti, předložit osobně na podatelnu ČTÚ nebo ústně do protokolu. Podání je také možno učinit v elektronické podobě na elektronickou adresu podatelny za podmínek stanovených ČTÚ.

Elektronická adresa podatelny: podatelna@ctu.cz

Úřední dny a hodiny

Úřední dny a hodiny, ve kterých je otevřena podatelna ČTÚ, kde je možno odevzdat podání

pondělí, středa 7.45 – 17.00 hod.
úterý, čtvrtek 7.45 – 16.15 hod.
pátek 7.45 – 14.45 hod.

Úřední dny a hodiny pro veřejnost mimo odborů pro oblasti, ve kterých je možno u ČTÚ učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu

pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.

Úřední dny a hodiny pro veřejnost odborů pro oblasti, ve kterých je možno u ČTÚ učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu

pondělí 8.00 – 11.00 hod.     12.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 11.00 hod.     12.00 – 17.00 hod.
Top