Vyhledávání v seznamu oznámených zařízení

V databázi jsou uvedena všechna rádiová zařízení, na něž se vztahovala do 13. června 2017 oznamovací povinnost a jejichž uvedení na trh v České republice bylo oznámeno Českému telekomunikačnímu úřadu podle § 4, odst. 6 nařízení vlády č. 426/2000 Sb. (odpovídá článku 6.4 směrnice 1999/5/ES). Za oznámená se považovala rovněž zařízení, u nichž byla posouzena shoda s účastí autorizované osoby - ČTÚ před 1. 5. 2004 (tato zařízení jsou rovněž uvedena v této databázi) a zařízení, která byla schválena Českým telekomunikačním úřadem před 1. 4. 2003 (schválená zařízení jsou uvedena v databázi schválených zařízení).

Přejít na databázi schválených zařízení

Code
Type of equipment
Entity responsible for placing in the EC market
Producer
Top