Systém měření kvality infrastruktury a služeb

Projekt CZ.31.1.0/0.0/0.0/22_013/0005074

SYSTÉM MĚŘENÍ KVALITY INFRASTRUKTURY A SLUŽEB je podpořen z finančních prostředků Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Předmětem projektu Českého telekomunikačního úřadu je pořízení měřícího vybavení, programového vybavení a dalšího důležitého vybavení. Cílem projektu je získání lepších informací o dostupnosti a kvalitě sítí 5G a sítí s velmi vysokou kapacitou ("VHCN") poskytujících služby v pevném místě a dokončení měření kvality sítí elektronických komunikací ve všech 76 okresech ČR a v hlavním městě. Výsledek projektu umožní lepší směřování podpory pro budování pevných sítí s velmi vysokou kapacitou a sítí 5G, lepší regulační činnost národního regulátora a díky tomu maximalizuje přístup k datovým službám prostřednictvím internetového připojení pro občany, podniky, orgány veřejné správy a instituce.

Top