Poskytnuté informace

5. 2. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace týkající se počtu žádostí o uplatnění opatření proti nečinnostem podřízeného správního orgánu v období od 1.1.2023 do 31.12. 2023 a počtu přijatých opatření proti nečinnosti podle § 80 odst. 4 písm. a) až d) správního řádu.

1. 2. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací a podkladů souvisejících s činností Úřadu podle § 10a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.,

25. 1. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací týkající se možných pohledávek žadatele.

24. 1. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí anonymizované kopie rozhodnutí vydaného správním orgánem pod č.j. ČTÚ-9 794/2023-637/KrS ze dne 3. 5. 2023

16. 1. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/199 Sb.,  čj. ČTÚ-48 188/2023-638 – V žádosti žadatelka požadovala poskytnout všechna pravomocná rozhodnutí, kterými byl ČTÚ uložen v rámci správního řízení správní trest podle § 118 odst. 1 písm. i) a/nebo podle ustanovení § 118 odst. 1 písm. j) zákona. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a to za období od 1. 1. 2023 do současnosti. Dále žadatelka rovněž požádala zejména o zaslání rozhodnutí:
- čj. ČTÚ-11 855/2023-631, vedené s účastníkem E&V Consulting s.r.o.
- čj. ČTÚ-31 651/2023-631, vedené s účastníkem netpromotion group s.r.o.
- čj. ČTÚ-11 100/2023-631, vedené s účastníkem Luxury Network s.r.o.
- čj. ČTÚ-25 064/2023-638, vedené s účastníkem ASMANTA CALL CENTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- čj. ČTÚ-15 582/2023-631, vedené s účastníkem Comdata Czech a.s. (od 26. 10. 2023 Konecta Czech a.s.).
- čj. ČTÚ-38 568/2021-622, vedené s účastníkem NET On Line 666 s.r.o.

12. 1. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací týkajících se Informačního systému Elektronický sběr dat

10. 1. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací týkajících se řízení u Obvodního soudu pro Prahu 9 sp. zn. 9 C 226/2021 a exekučního řízení spis. zn. 135 EX 5128/22

8. 1. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací k pěti nejvyšším pravomocným pokutám uložených za porušení zákonných ustanovení o telemarketingu.

4. 1. 2024
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí anonymizovaného vyjádření České pošty k podaní vyřizovanému pod č. j. ČTÚ-43 884/2023-63

21. 12. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí anonymizovaných kopií rozhodnutí vydaných správním orgánem pod čj. ČTÚ-28 878/2022-638/VI. vyř. – ŽíT  a pod  čj. ČTÚ-3 813/2023-603

15. 12. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ doprovodné informace k informaci poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací v podobě dokumentů sestavených Úřadem v souvislosti s notifikačním procesem veřejné podpory pro Českou poštu, s.p. za účelem schválení kompenzace tzv. čistých nákladů (za poskytování základních služeb) pro období let 2013 až 2017.

5. 12. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace o ochraně proti spam/scam volání (oblast ochrany proti zneužití spoofingu).

27. 11. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dokumenty vztahující se k přídělu rádiových kmitočtů a rozhodnutí o přestupku (správním deliktu).

23. 11. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí kopií 20 rozhodnutí o přestupcích spočívajících převážně v neplnění informační povinnosti poskytovatele služeb EK v souvislosti se změnou smlouvy.

16. 11. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad byl žadatelem požádán o poskytnutí informací o počtu případů využití dat z registračního portálu rlan.ctu pro šetření rušení.

16. 11. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/199 Sb.,  čj. ČTÚ-40 678/2023-638 – poskytnutí informací, souvisejících s kontrolou dodržování všeobecného oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9.

10. 11. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí kopií všech rozhodnutí o přestupcích týkajících se telemarketingu a počty řešených stížností na telemarketing.

6. 11. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí anonymizované kopie rozhodnutí předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu ze dne 24. 7. 2019, čj. ČTÚ-29 927/2019-603 a anonymizované kopie kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 11. 2022, čj. 9 A 127/2019 - 50 vč. jejího doplnění.

26. 10. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace k žádosti o sdělení výsledku prověření splnění podmínek účasti vybraného dodavatele a dalšího postupu ve věci veřejné zakázky s názvem Tiskové služby.

25. 10. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad byl požádán o poskytnutí informací ve věci poskytnutí kopií všech rozhodnutí ve věci přestupku, který byl ČTÚ odevzdán k projednání Policií ČR, územní odbor Znojmo a kompletní kopii spisu v uvedené věci.

24. 10. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí anonymizované kopie rozhodnutí vydaného správním orgánem pod čj. ČTÚ-25 064/2023-638/I. vyř. – KoI

11. 10. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace, zda ČTÚ chystá v nejbližším období realizovat některá opatření v oblasti energetických úspor.

10. 10. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí anonymizované kopie rozhodnutí čj. ČTÚ-53 515/2015 ze dne 22. 1. 2016.

20. 9. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací k aplikaci § 7 zákona o ochraně spotřebitele v rozhodovací praxi ČTÚ v roce 2023.

20. 9. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací, kontrolních protokolů a rozhodnutí vztahujícím se k zákazu dle § 118 odst. 1 písm. j) nebo § 119 odst. 1 písm. i) ZEK ve znění zákona č. 374/2021 Sb.

1. 9. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace zda rozhodnutí v řízení vedeném se společností Vodafone Czech Republic a. s., ve věci přestupku podle § 118 odst. 12 písm. o) zákona č. 127/2005 Sb., nabylo právní moci, popř. zda společnost uplatnila opravný prostředek.

30. 8. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace zda Úřad v současné doběvede správní řízení, jejichž účastníkem je společnost Vodafone Czech Republic a.s.  a která souvisí s používáním vlastních koncových zařízení na hybridní opticko-koaxiální síti.

21. 8. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací o evidenci lodních stanic na malých plavidlech.

18. 8. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací o 10 nejvyšších pravomocně uložených pokutách obecně a 10 nejvyšších pravomocně uložených pokutách za porušování § 96 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích.

18. 8. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací o počtu žádostí o informace odmítnutých podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023.

7. 8. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace o počtu aktivních a disponibilních přípojek, založených na FTTx v kategorii VHCN, odděleně Docsis 3.1 a vyšší v kategorii VHCN.

4. 8. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace o pokrytí adresních míst Libenice č. p. 36, 37, 58 a 69 infrastrukturou společnosti CETIN a.s. umožňující poskytování služby přístupu k internetu.

27. 7. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí kopií ověřených výsledků oddělené evidence za roky 2015, 2016 a 2017

18. 7. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací o provádění analýz všeobecné dostupnosti základních (poštovních) služeb a přezkumu nutnosti uložení povinnosti jejich poskytování.

13. 7. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací k využívání institutu výkonu služby z jiného místa ve smyslu ust. § 117 zákona č.234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

30. 6. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace o důvodu sběru dat o běžně dostupné rychlosti mapované služby vysokorychlostního přístupu k internetu a sběru dat o efektivní rychlosti u disponibilních přípojek.

16. 6. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace o právních službách využitých při kontrole vedené pod čj. ČTÚ-9 943/2023-639

2. 6. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí podnětů v souvislosti s kontrolou vedenou pod čj. ČTÚ-15 478/2023-633 a dalších podnětů směřujících na společnost KC 24 s.r.o. v období 1. 1. 2023 do 24. 4. 2023

26. 5. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/199 Sb.,  čj. ČTÚ-20 327/2023-638/I. vyř. – KoJ – poskytnutí vydaných právních aktů

22. 5. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zaslání anonymizovaných elektronických kopií protokolů o kontrole z let 2020 až 2023, kde Úřad prováděl kontrolu výkonu činnosti kontrolované osoby, kdy kontrolovaná osoba byla právnickou osobou v právní formě spolku.

17. 5. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/199 Sb.,  čj. ČTÚ-18 666/2023-638/II. vyř. – KoJ

10. 5. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zaslání anonymizovaných elektronických kopií rozhodnutí z let 2020 až 2023, ve kterých Úřad rozhodoval o tom, zda byl účastníkem řízení, právnickou osobou v právní formě spolku, spáchán přestupek.

5. 5. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí protokolu o kontrole cen České pošty, s.p. za přístup do poštovní infrastruktury

26. 4. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací o využívání služeb advokátních kanceláří a jiných externích právníků v letech 2020 - 2022

25. 4. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací týkajících se rozhodnutí  čj. ČTÚ-46 998/2022-638/VI. vyř. – OsE)

11. 4. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí rozhodnutí uvedených ve Zprávě o plnění povinností České pošty, s. p. v oblasti základních služeb.

29. 3. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací k ustanovování opatrovníka právnické osobě bez statutárního orgánu.

23. 3. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí anonymizované kopie rozhodnutí vydaného správním orgánem pod čj. ČTÚ-46 998/2022-638/VI. vyř. – OsE

16. 3. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí tří anonymizovaných rozhodnutí Úřadu.

24. 2. 2023
ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí rozhodnutí vydaného správním orgánem pod čj. ČTÚ-74 012/2015-636/III. vyř. – HoM

Stránky

Top