Vyhlášení výběrového řízení na kmitočty v pásmu 700 MHz a 3,5 GHz (2020)

Veřejná konzultace podmínek aukce kmitočtů
(odkaz na Výzvu zveřejněnou na diskusním místě dne 26. 6. 2019)

Veřejná konzultace upravených podmínek aukce kmitočtů
(odkaz na Výzvu zveřejněnou na diskusním místě dne 16. 3. 2020)

Veřejná konzultace upravených podmínek aukce kmitočtů
(odkaz na Výzvu zveřejněnou na diskusním místě dne 4. 6. 2020)

Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz
(zveřejněno na elektronické úřední desce dne 7. 8. 2020)

Top