Harmonogram výběrového řízení 2012

12.7.2012

HARMONOGRAM výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

V souvislosti se zahájením výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, zveřejňuje Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) časový harmonogram jednotlivých rozhodujících aktivit v průběhu výběrového řízení.

ČTÚ v této souvislosti upozorňuje, že termíny aktivit navazující na lhůty výběrového řízení uvedeného v bodu 3.6 dokumentace Vyhlášení výběrového řízení, jsou v tomto harmonogramu uvedeny jako předběžné a mohou se měnit v závislosti na faktickém průběhu výběrového řízení.

V případě potřeby bude ČTÚ harmonogram výběrového řízení aktualizovat a aktuální verzi zveřejní na své internetové stránce.

Přidružené soubory

Harmonogram výběrového řízení 
(aktualizovaná verze k 29. listopadu 2012)

SCHEDULE of the Tender for the award of the rights to use radio frequencies for providing a public communications networks in the 800 MHz, 1800 MHz and 2600 MHz bands

Attached Documents

Schedule of the tender 
(Updated version of 29 November 2012)

 
Top