Rozhodnutí o sporech podle zákona č. 127/2005 Sb.

Český telekomunikační úřad je povinen zveřejňovat rozhodnutí o sporech mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti a rozhodnutí o sporech mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, popřípadě uživatelem v plném znění v případě, že předmět sporu se týká většího počtu účastníků, popřípadě uživatelů.

UPOZORNĚNÍ: 
Pokud jsou některé části uveřejněných rozhodnutí učiněny nečitelnými, je to z důvodu, že obsahují údaje, které Úřad podle § 125 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích neuveřejňuje, neboť jsou předmětem obchodního tajemství nebo jejich uveřejnění brání zvláštní právní předpis (zákon o ochraně osobních údajů, zákon o ochraně utajovaných informací), zejména informace o podnikatelích, o jejich obchodních vztazích nebo o jejich nákladových položkách.

Top