Zefektivnění a posílení implementace NPO v ČTÚ

Projekt CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_103/0008563

Zefektivnění a posílení implementace NPO v ČTÚ je podpořeno z finančních prostředků Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Předmětem projektu je vytvoření dostatečné administrativní podpory pro efektivní, účelné a hospodárné čerpání prostředků na administrativní a implementační činnosti v rámci realizace NPO ČR. V rámci projektu bude konkrétně podpořena realizace relevantních projektů v komponentě 1.3. na základě delegační smlouvy o implementaci NPO mezi MPO a ČTÚ a veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů vlastníka komponenty ČTÚ v rámci implementace NPO. Cílem projektu je navýšení a financování personálních kapacit - v rámci tohoto projektu dojde k obsazení celkem 2 pozic k dosažení cílové hodnoty FTE. Výsledkem bude úhrada personálních nákladů zaměstnanců (HPP), podílejících se na administrativní a implementační činnosti v rámci realizace NPO ČR.

 

Top